Preloader Icon

Wat we tegengaan

Wat we tegengaan

Onderdrukking
van vrouwen

In veel landen bestaan nog steeds wetten en sociale normen die vrouwen achterstellen. Vrouwen krijgen nog altijd op grote schaal te maken met geweld, uitsluiting en discriminatie. Wij werken hard aan het veranderen van de overtuiging dat vrouwen minder waard zijn dan mannen. Zodat nergens ter wereld vrouwen minder rechten hebben dan mannen.

Onderdrukking
van vrouwen

Discriminatie
om afkomst

Ongeacht uit welk land of welke regio je komt, iedereen zou dezelfde rechten moeten hebben en gelijkwaardig behandeld moeten worden. Toch worden minderheden vaak uitgesloten en gediscrimineerd. Op de arbeidsmarkt, op school en op straat. Wij stimuleren samenwerking, nieuwsgierigheid en een open blik. Dan zie je namelijk dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen.

Discriminatie
om afkomst

Uitsluiting
vanwege geloof

Er zijn ruim 4.000 verschillende religies op de wereld. Wat of in wie je gelooft zou niet uit moeten maken; we zijn allemaal mens. Maar nog veel te vaak leiden vooroordelen, onbegrip en onwetendheid tot gewelddadige conflicten tussen gelovigen. Samen met gemeenschaps- en religieus leiders zetten wij ons in voor meer dialoog en verbinding tussen verschillende geloven.

Uitsluiting
vanwege geloof

Over ons

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Om dit te doorbreken brengen we mensen bij elkaar en starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan.

Wat we doen

Wat we tegengaan

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Om dit te doorbreken brengen we mensen bij elkaar en starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan.

Onderdrukking
van vrouwen

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Om dit te doorbreken brengen we mensen bij elkaar en starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan.

Discriminatie
om afkomst

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Om dit te doorbreken brengen we mensen bij elkaar en starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan.

Uitsluiting
vanwege geloof

Onderdrukking
van vrouwen
Discriminatie
om afkomst
Uitsluiting
vanwege geloof

Over ons

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Om dit te doorbreken brengen we mensen bij elkaar en starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in gesprek gaan.


Wat we doen

Onze projecten