Project

Geweld tegen vrouwen in Bolivia verminderen

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in Bolivia?

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem In Bolivia. Zeven op de tien vrouwen in het Zuid-Amerikaanse land krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Elke drie dagen overlijdt een vrouw door huiselijk geweld.

 

Machismo

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan huiselijk en seksueel geweld. Dat komt o.a. door de ‘machismo-cultuur’, waarin gedacht wordt dat mannen dominant en vrouwen onderdanig horen te zijn. Deze cultuur wordt in stand gehouden door maatschappelijke instellingen zoals scholen, kerken, politiebureaus en ziekenhuizen.

Zo werken wij aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen

  • Voorlichting over het voorkomen van geweld en vrouwenrechten;
  • Opvangen en begeleiden van slachtoffers van geweld;
  • Trainen van vrouwen en jongeren als ambassadeurs tegen geweld, zodat ze bijvoorbeeld weerwoord kunnen geven aan overheidsfunctionarissen of politieagenten;
  • Mannen bewust maken van de negatieve gevolgen van ‘machismo’ (stereotiep ‘mannelijk’ gedrag);
  • Trainen van lokale autoriteiten, juridische dienstverleners etc. over het belang van gendergelijkheid.

Het machismo vindt vaak zijn rechtvaardiging in de bijbel. Maar de bijbel kan juist ook gendergelijkheid bevorderen. Zo organiseren we sessies waarin mannen en vrouwen samen de bijbel lezen en bespreken hoe de teksten op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden.

Gerelateerd nieuws