Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in de Boliviaanse samenleving. Zeven op de tien vrouwen krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. In 2012 is een wet aangenomen die vrouwen zou moeten beschermen tegen geweld. Helaas blijkt het in praktijk anders.

Onze aanpak

Mensen met een Missie traint jongeren en slachtoffers als ambassadeurs tegen geweld. Wij bieden psychische, sociale en juridische steun aan slachtoffers en lobbyen actief bij zowel lokale als nationale overheden.

Resultaten

In vijf jaar tijd hebben 5000 vrouwen deelgenomen aan onze trainingen en hebben 3000 slachtoffers steun ontvangen. Politieagenten zijn getraind in de omgang met slachtoffers. Steeds meer (jonge) mannen worden bereikt en er zijn ontmoetingsplekken gecreëerd waar geweld en onderdrukking van vrouwen bespreekbaar wordt gemaakt.

Projecten

Bekijk alle projecten in Bolivia

Vrouwen versterken

Geweld tegen vrouwen is een hardnekkig probleem in Bolivia. Door middel van onder meer radioprogramma’s en blogs wordt gewerkt aan het voorkomen van geweld.

Bolivia