Project

De positie van vrouwen in Uganda versterken

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in Uganda?

Ruim twintig jaar woedde een bloedige burgeroorlog in Noord-Uganda. Het geweld van het Lord’s Resistance Army (LRA) liet een getraumatiseerde bevolking achter. Het is inmiddels veel veiliger in Uganda, maar zeker voor vrouwen is het leven in Uganda zwaar. En de sporen die het conflict naliet zijn diep.

Geweld tegen vrouwen

De burgeroorlog heeft een belangrijk aandeel gehad in de verslechterde positie van de Ugandese vrouw. Veel vrouwen in Uganda lijden onder geweld. Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en hoewel vrouwenbesnijdenis bij wet verboden is, blijft het een probleem. Culturele en religieuze opvattingen over man- vrouwverhoudingen spelen ook een grote rol. Vrouwen kunnen nauwelijks ergens terecht als zij slachtoffer worden van geweld.

Wat doen we in Uganda?

In Uganda is religie heel belangrijk. Het zorgt voor houvast, zeker als er sprake is van conflict. Religieuze leiders hebben een belangrijke rol. Je zou ze influencers kunnen noemen. Daarom kiezen we ervoor om de positie van de vrouw te versterken door samen te werken met religieuze leiders.

Zo versterken wij de positie van de vrouw:

  • Religieuze leiders trainen om hun rol als influencer te benutten;
  • Vrouwen die jonge meisjes besnijden voorlichten over de gevaren van vrouwenbesnijdenis;
  • Lokale leiders van gemeenschappen en gemeentes die zich al inzetten tegen seksueel geweld met elkaar verbinden;
  • Voorlichting aan lokale leiders over de opvang van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld;
  • Jongens bewust maken het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Gerelateerd nieuws