Een wereld waarin iedereen wordt gehoord en gezien

Mensen met een Missie werkt al bijna honderd jaar aan vrede en verzoening op de vergeten plekken van de wereld. Wij zijn actief in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar werken we met ons uitgebreide netwerk van lokale mensen en organisaties aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord.

Wat wij doen

Wij versterken gelijke rechten, brengen groepen samen die tegenover elkaar staan, starten de samenwerking tussen religies en bieden traumaverwerking aan. Dat doen we in gemeenschappen die uitgebuit, onderdrukt of gemarginaliseerd worden en waar vrede fragiel is.

Waarin wij geloven

Wij geloven in mensen. En dat vrede daar begint waar mensen in gesprek gaan met elkaar om vooroordelen, tegengestelde belangen en verschillende waarden bespreekbaar te maken. Wij faciliteren die dialoog. Zo werken we aan vrede en verzoening.

Hoe wij werken

Wij werken samen met lokale helden. Helden die verandering teweegbrengen en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. Deze helden verbinden wij onderling, zodat zij kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Wij bieden ze een platform om samen blijvend aandacht te vragen voor vergeten conflicten. Waar nodig steunen we financieel.

Onze wortels

Mensen met een Missie heeft katholieke, missionaire wortels. We geloven dat ieder mens telt en dat we naar elkaar moeten blijven omzien. Wij werken samen met iedereen die zich ook wil inzetten voor vrede en verzoening.

Dit zijn onze mensen met een missie

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

Emiliana M. Guispe

Emiliana Marquez Guispe strijd voor vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen.

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Zuster Katarina

Met politie, overheid en vrouwen zet zuster Katarina zich in om de problematiek van mensenhandel uit te bannen op op Zuid-Sulawesi.

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Bekijk onze verhalen en updates

Lees meer

Vrede en verzoening

In 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werkt Mensen met een Missie aan vrede en verzoening. Dit doen we door:
  • het versterken van de positie van vrouwen
  • het versterken van interreligieuze relaties
  • het versterken van gemeenschappen om conflicten op te lossen
  • het versterken van getraumatiseerde mensen en gemeenschappen

Vrede en verzoening dichterbij brengen

Rick van der Woud (1977) is sinds februari 2017 directeur van Mensen met een Missie. “In deze tijd van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij kwetsbaren een steuntje in de rug geven zodat zij kunnen opstaan tegen onrecht. Samen proberen we zo vrede en verzoening dichterbij te brengen.”


Onze uitgaven

Wij willen een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen, daarom werken we zo efficiënt mogelijk en verwachten dat ook van onze partners. Daardoor konden we in 2019, 83 procent van onze uitgaven direct aan ons programmawerk besteden. Aan beheer en administratie gaven we 3 procent uit. De kosten van fondsenwerving bedroegen 17 procent van de totaal ontvangen bijdragen van donateurs en fondsen. Hiermee blijven wij ruim onder het door het CBF vastgestelde maximumpercentage van 25 procent.


Keurmerken

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel.

Steun onze Mensen met een Missie en word vriend vanaf €4,- per maand

  • Je wordt onderdeel van ons internationale netwerk
  • Sluit je aan bij speciale projectgroepen
  • Ontvang ons magazine Mens en Missie
  • Ontvang uitnodigingen voor speciale gelegenheden voor vrienden