Ons verhaal

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie beter is dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Overtuigingen die leiden tot haat en geweld 

Diepgewortelde overtuigingen en scheve machtsverhoudingen vormen de kern van veel conflicten. Ze leiden op veel plekken in de wereld tot haat en geweld. Met soms vreselijke gevolgen. Voor de vrouw in Bolivia die vermoord wordt alleen omdat ze vrouw is. De moslim in Indonesië die zijn moskee in brand gestoken ziet worden. Het meisje in Uganda dat op haar veertiende met een veel oudere man moet trouwen. De kasteloze in India die een tempel niet mag betreden omdat hij niet waardig is. Deze mensen zijn de reden dat Mensen met een Missie bestaat.

Geweld stopt waar mensen in gesprek gaan

Om dit vreselijke geweld tegen te gaan ondersteunen we allereerst de slachtoffers en brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. We starten de dialoog over gelijkwaardigheid en zetten ons in om onderling wantrouwen weg te nemen. Een lange weg. Dat weten we. Maar we houden vol. Wij geloven dat échte verandering alleen mogelijk is als haat en geweld bij de bron worden aangepakt: de schadelijke overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de andere.

Onze werkwijze

In alle landen waar we actief zijn werken we met lokale partners. Gemeenschaps- en religieuze leiders, kleine lokale organisaties en jonge mensen met passie en tomeloos doorzettingsvermogen. Mensen die zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. Zij kennen hun cultuur, geschiedenis en gemeenschap het best. Zij zien het geweld dagelijks met eigen ogen. Daarom weten zij het best hoe schadelijke overtuigingen in hun land aangepakt kunnen worden.

We werken kleinschalig en op lokaal niveau. Onze partners staan in direct contact met de mensen in de gemeenschappen en kunnen zo echt een verschil maken. Het stimuleren van dialoog en samenwerking resulteert zo heel concreet in minder verdeeldheid en meer verbinding.

Het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld; daar gaan jaren overheen, soms zelfs generaties. Deze problemen zijn niet zomaar opgelost, ons werk vraagt een lange adem. Dus gaan wij altijd langdurige samenwerkingen aan met onze lokale partners. Wij blijven waar anderen weggaan. We gaan niet weg totdat er een duurzame oplossing voor het probleem.

Naast ons werk op lokaal niveau, lobbyen we ook bij lokale, nationale en internationale overheden om aandacht te vragen voor de lokale problematiek. Door beleid te beïnvloeden en veranderen kunnen lokale initiatieven sneller van de grond komen en kracht bij gezet worden.