Over Mensen met een Missie

Mensen met een Missie is een (Nederlandse) organisatie voor internationale samenwerking, die wereldwijd werkt aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot discriminatie, uitsluiting en geweld. Overtuigingen als dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst. Overtuigingen als deze en scheve machtsverhoudingen zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot polarisatie en geweld. Met soms vreselijke gevolgen.

Inzetten op dialoog

Om ervoor te zorgen dat niemand meer hoeft te lijden onder polarisatie en geweld pakken we het probleem bij de kern aan: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de andere. Wij geloven dat iedereen gelijkwaardig is. Maar wanneer mensen elkaar niet ontmoeten, staan zij minder open voor andere perspectieven. En worden de schadelijke overtuigingen over elkaar juist versterkt. Om die overtuigingen te doorbreken zetten wij in op dialoog, geven we positieve rolmodellen een podium, maken we mensen bewust van de andere kant van het verhaal én ondersteunen we slachtoffers van geweld.

Mensen met een Missie brengt mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maakt schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zet zich in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen. Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners in landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld in India, Indonesië, Kenia, Uganda, Bolivia, Irak en Zuid-Sudan. Onze aanpak is kleinschalig en lokaal.

Samen met lokale organisaties

Onze samenwerkingspartners zijn échte mensen met een missie. Het zijn gemeenschaps- en religieuze leiders, kleine lokale organisaties en jonge mensen met passie en tomeloos doorzettingsvermogen. Mensen die zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. Zij kennen hun cultuur, geschiedenis en gemeenschap het best. Zij zien het geweld dagelijks met eigen ogen. Daarom weten zij het best hoe die schadelijke overtuigingen in hun land aangepakt kunnen worden. En daarom werken wij met hen samen aan ons gezamenlijke doel: een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Dat doen wij door hen te ondersteunen op allerlei manieren, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek. Zo werken we samen aan een wereld zonder polarisatie.

Onze wortels

Mensen met een Missie heeft katholieke wortels; de organisatie ontstond in 1931 om Nederlandse missionarissen te ondersteunen. Ons werk heeft tegenwoordig een heel ander karakter. Maar onze grootste drijfveer is nog steeds de overtuiging dat ieder mens telt. Ongeacht waar je vandaan komt, of en wat je gelooft, van wie je houdt of hoeveel geld je hebt.

Dit zijn onze mensen met een missie

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

Emiliana M. Guispe

Emiliana Marquez Guispe strijd voor vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen.

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Zuster Katarina

Met politie, overheid en vrouwen zet zuster Katarina zich in om de problematiek van mensenhandel uit te bannen op op Zuid-Sulawesi.

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Bekijk onze verhalen en updates

Lees meer

Vrede en verzoening

In 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werkt Mensen met een Missie aan vrede en verzoening. Dit doen we door:
  • het versterken van de positie van vrouwen
  • het versterken van interreligieuze relaties
  • het versterken van gemeenschappen om conflicten op te lossen
  • het versterken van getraumatiseerde mensen en gemeenschappen

Vrede en verzoening dichterbij brengen

Rick van der Woud (1977) is sinds februari 2017 directeur van Mensen met een Missie. “In deze tijd van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij kwetsbaren een steuntje in de rug geven zodat zij kunnen opstaan tegen onrecht. Samen proberen we zo vrede en verzoening dichterbij te brengen.”


Onze uitgaven

Wij willen een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen, daarom werken we zo efficiënt mogelijk en verwachten dat ook van onze partners. Daardoor konden we in 2019, 83 procent van onze uitgaven direct aan ons programmawerk besteden. Aan beheer en administratie gaven we 3 procent uit. De kosten van fondsenwerving bedroegen 17 procent van de totaal ontvangen bijdragen van donateurs en fondsen. Hiermee blijven wij ruim onder het door het CBF vastgestelde maximumpercentage van 25 procent.


Keurmerken

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel.