Kameroen is een prachtig land met veel economische potentie. Echter leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Het land heeft een stabiele maar verstikkende politiek, dat door verouderde, autoritaire structuren de duurzame en sociale ontwikkeling blokkeert. Onterving van vrouwen en uitsluiting van jongeren zijn twee prominente gevolgen van de Kameroense corruptie.

Onze aanpak

Mensen met een Missie richt zich in Kameroen op de bewustwording van de urgentie van de situatie van onterving voor de vrouwen en het oprichten van actiegroepen om slachtoffers te steunen. Deze groepen worden ook getraind in geweldloze communicatie en dialoog. Ook zetten wij in op de politieke participatie van jongeren, zodat zij de transparantie en verantwoording van de lokale overheid kunnen afdwingen.

Resultaten

Werken met het BIP (Budget d’Investissements Publiques) heeft ervoor gezorgd voor meer transparantie omtrent het lokale overheidsbudget en besluitvorming over de besteding hiervan. De versterking van jongeren is waarneembaar in de democratie op lokaal niveau; zij zijn meer betrokken op de lokale budgetten en het beleid op thema’s die hen aangaan.

Projecten

Bekijk alle projecten in Kameroen

Jongeren bestrijden corruptie

In Kameroen is de situatie voor jongeren uitzichtloos door corruptie en een invloedrijke elite. Mensen met een Missie geeft hun de handvatten om kansen te creëren.

Kameroen