Wat is er nu precies aan de hand in Kameroen?

Kameroen kampt met enorme ongelijkheid, discriminatie en corruptie. In het noorden zijn door het geweld van terreurorganisatie Boko Haram veel doden en gewonden gevallen, en wonen tienduizenden mensen in vluchtelingekampen. In het westen van Kameroen woont een Engelstalige minderheid die zich politiek, economisch en sociaal achtergesteld voelt op de Franstalige bevolking. Hun streven naar meer zelfstandigheid heeft onder andere geresulteerd in een gewapende afscheidingsbeweging die met veel geweld onderdrukt wordt door het regeringsleger.

 

Landrechten

Het grootste probleem voor de meeste Kameroenezen is echter de continue strijd om toegang tot land. Zestig procent van de conflicten in Kameroen hebben hiermee te maken. Kleinschalige familielandbouw is de grootste vorm van landbouw in Kameroen. Ondertussen neemt de bevolking toe en blijven steden groeien. Hierdoor stijgt het tekort aan land en dit is een groot probleem voor de boeren.

Wat doen we in Kameroen?

Het antwoord van de Kameroense autoriteiten op deze problematiek is militair en bureaucratisch. Onderdrukking wordt met harde hand ingezet om de orde en veiligheid te handhaven. Het gesprek over de problemen en veiligheidszorgen van de burgers wordt niet aangegaan. De overheid houdt haar burgers klein. Deze aanpak leidt niet tot duurzame vrede die ook door de bevolking wordt gedragen.

Mensen met een Missie werkt in heel Kameroen aan sterke sociale gemeenschappen. Gemeenschappen die conflicten zelf vreedzaam kunnen oplossen. Bij deze inspanningen is er steeds speciale aandacht voor jongeren en vrouwen.

Zo werken we aan conflictoplossing

  • Interreligieuze comités: Zowel mannen als vrouwen met een islamitische, protestantse en katholieke achtergrond komen samen in interreligieuze comités. Zij krijgen trainingen over hoe zij het beste kunnen bemiddelen bij landconflicten.
    Deze comités onderhouden ook het contact met hun lokale bestuurders. Deze aansluiting tussen burgers en overheid zorgt ervoor dat conflicten kunnen worden voorkomen.
  • Jeugdraden: Op gemeenteniveau worden jeugdraden opgezet. Zo kunnen ook jongeren invloed uitoefenen op het lokale bestuur.
  • Menselijke veiligheid: In Noord-Kameroen geven wij trainingen over human security. Dit voor het maatschappelijk middenveld (NGO’s en kerken) en voor de veiligheidssector (leger, politie, gevangeniswezen).
  • Mensenrechtenschendingen: We monitoren en rapporteren mensenrechtenschendingen in afgelegen dorpen in Engelstalig Kameroen.
  • Geboortecertificaten: Een van de onderliggende oorzaken van conflict en onrecht is dat veel laagopgeleide ouders op het platteland hun kinderen bij de geboorte niet officieel laten registreren bij de gemeente. Wij werken samen met de lokale bevolking om ervoor te zorgen dat enkele duizenden kinderen een geboortecertificaat kunnen krijgen.

Gerelateerd nieuws