Project

Hoop en vertrouwen herstellen in Zuid-Sudan

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in Zuid-Sudan?

Zuid-Sudan verkeert al decennia in een permanente staat van oorlog. Aan de basis van het conflict staat de strijd tussen de etnische groepen Dinka, Shilluk en Nuer. Deze groepen kennen een lange historie van conflict en politieke concurrentie. Met de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan in 2011 was er hoop en perspectief, maar in 2013 brak opnieuw een burgeroorlog uit. Ruim 400.000 mensen werden vermoord en vier miljoen mensen moesten gedwongen hun huizen ontvluchten vanwege een gruwelijke schending van mensenrechten, waaronder etnische bloedbaden en (seksueel) geweld tegen vrouwen.

Trauma en wantrouwen

Ondanks een officieel vredesakkoord in 2018 wordt Zuid-Sudan nog steeds geconfronteerd met dagelijkse gewapende conflicten, dreigingen van geweld en economische stagnatie. Dit is te wijten aan diepgeworteld wantrouwen, vooroordelen, trauma en verdeeldheid.

Het conflict heeft een grote uitwerking op de persoonlijke verhoudingen in relaties, binnen families en in lokale gemeenschappen. Lokale conflicten, huiselijk geweld, gebroken relaties en alcoholisme zijn enkele concrete gevolgen van de vele traumatische ervaringen die mensen te verwerken hebben gekregen.

Wat doen we in Zuid-Sudan?

We willen het vertrouwen en de hoop van de mensen in Zuid-Sudan herstellen. Middels traumaheling, trainingen en interreligieuze initiatieven werken we aan het vergroten van vertrouwen in elkaar en in de (lokale) overheid, en hoop op een betere toekomst.

Middels traumaverwerking herstellen we wederzijds vertrouwen en relaties,  zowel op individueel als op gemeenschapsniveau. Dat doen we onder andere door middel van:

  • Bewustwording in lokale gemeenschappen over de gevolgen die trauma’s hebben voor een individu, voor onderlinge relaties en de gemeenschap als geheel;
  • Psychologische ondersteuning van slachtoffers van (oorlogs-)trauma’s;
  • Trainingen van lokale hulpverleners op (beschikbare methodes van) traumaverwerking;
  • Coördinatie en samenwerking tussen lokale hulpverleners.

Daarnaast werken we aan het versterken van de sociale cohesie binnen gemeenschappen, door sociale en democratische structuren te herstellen, inclusief methoden voor geweldloze conflictoplossing en ondersteuning voor een beter toekomstperspectief.

Gerelateerd nieuws