Jaarverslag & Verantwoording

Mensen met een Missie brengt mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maakt schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zet zich in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen. Op deze pagina vind je ons jaarverslag en de jaarrekening. Hierin staat de belangrijkste informatie over onze activiteiten en resultaten in de verschillende landen waar wij actief zijn. Maar ook over de organisatiestructuur, over onze inkomsten en hoe we die meerjarig en duurzaam besteedden. Want transparantie is belangrijk, voor ons en voor jou.

Jaarverslag 2021

In 2021 hadden we veelvuldig te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Lockdowns en reisbeperkingen maakten het lastig om activiteiten te organiseren waar mensen samen komen. Toch vonden we altijd creatieve oplossingen om te blijven werken aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Tijdens de pandemie nam het geweld tegen vrouwen in Bolivia alleen maar toe. Vrouwen zaten door lockdowns ineens de hele dag ‘opgesloten’ met hun agressor. Met online en radiocampagnes, maar ook bijeenkomsten in kerken, bereikten we alsnog ruim 100.000 vrouwen. In 2021 startte ook het grootschalige programma JISRA. Tientallen partners zetten zich, onder leiding van Mensen met een Missie in zeven landen in voor het bouwen van bruggen tussen (geloofs)gemeenschappen. In 2021 is gestart met een grondige analyse van de huidige situatie, op basis waarvan de komende jaren gewerkt zal worden aan minder verdeeldheid.

Erkenning

Mensen met een Missie voldoet aan de normen die gelden voor goede doelen binnen de erkenningsregeling. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt als toezichthouder goede doelen op een aantal onderdelen zoals goed bestuur, transparantie, fondsenwerving, verslaglegging en verantwoording. Lees hier meer >

ANBI

Mensen met een Missie wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Beleidsplan 2020 – 2022

Integriteitsbeleid en gedragscode

Beleggingsbeleid

Klachten- procedure

Statuten

Reglement RvT-Stichting CMC