Klachten en integriteit

Klachten over onze dienstverlening, uw gegevens of onze communicatieuitingen.

Mensen met een Missie heeft een klachtenprocedure vastgesteld waarmee we zorgdragen dat uw klacht serieus wordt genomen. Na ontvangst van uw klacht (deze kunt u altijd insturen via info@mensenmeteenmissie.nl) wordt uw klacht doorgegeven aan de betreffende persoon of afdeling. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.
Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit aangeven middels een directe mail aan de directeur van Mensen met een Missie (dit kan via info@mensenmeteenmissie.nl). Uw klacht wordt dan opgepakt door de directeur en het managementteam van Mensen met een Missie. Uiteraard kunt u ons ook direct bellen op 070 – 21 99 600.

Meldingen rondom integriteit

Voor het werk van Mensen met een Missie alsook voor ons als organisatie is integriteit cruciaal. Daarom streven we met onze medewerkers ernaar te voldoen aan de hoogste eisen van integriteit. Hiervoor hebben we een duidelijk integriteitsbeleid, inclusief een gedragscode. Ook besteden we regelmatig aandacht aan integriteitsvraagstukken, om onszelf kritisch te houden voor blinde vlekken.
Mocht u klachten hebben over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan hopen we dat u dit wilt melden. Hiervoor hebben we een externe vertrouwenspersoon en die kunt u bereiken via het volgende emailadres: integrity@mensenmeteenmissie.nl. De vertrouwenspersoon zal u adviseren over verder te nemen stappen en zorgen voor de benodigde begeleiding.

Integriteitsbeleid

Mensen met een Missie heeft een integriteitsbeleid. Geloof, volharding, menselijke waardigheid en solidariteit zijn onze kernwaarden. Deze waarden vragen om betrouwbaar, eerlijk en zorgvuldig handelen. Het vormt de basis van ons integriteitsbeleid.
Het integriteitsbeleid wordt door iedere medewerker onderschreven. Ook van onze partners vragen wij dat ook zij het beleid ondersteunen en navolgen.