Sluit je aan bij onze beweging voor verbinding

Met jouw bijdrage kunnen we mensen die dagelijks onderdrukt, gediscrimineerd of uitgesloten worden over de hele wereld helpen. Zoals Suraj in India die een tempel niet mocht betreden omdat hij van de laagste kaste is. En Masiko in Uganda die op haar veertiende met een veel oudere man moest trouwen, omdat dat nu eenmaal ‘het lot van een meisje is’. Jouw donatie zorgt ervoor dat wij overtuigingen die leiden tot haat en geweld bespreekbaar kunnen maken. Ook in Nederland waar polarisatie toeneemt.
Wij geloven dat een gesprek het begin is van de oplossing. Mensen met een Missie brengt mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Dat doen we samen met honderden lokale samenwerkingspartners. Mensen die net als jij geloven dat een gesprek het begin is van een duurzame bijdrage aan het oplossen van conflicten en het tegengaan van geweld. Zo bouwen we samen aan een wereld waar mensen met elkaar praten in plaats van vechten.
We gebruiken donaties onder andere voor de volgende doeleinden:
Ondersteuning

Mensen die te maken hebben (gehad) met geweld, uitsluiting, onderdrukking of discriminatie vangen we op en worden ondersteund. Zo bieden we bijvoorbeeld hulp bij traumaverwerking met coaching, counseling en therapie. Maar er wordt ook fysieke steun gegeven in de vorm van noodopvang, veiligheidstraining, medische zorg en juridisch advies.

Voorlichting

Met voorlichting en training worden mensen die gediscrimineerd, uitgesloten of onderdrukt worden zich bewust van hun rechten en waardigheid. Onze lokale samenwerkingspartners zijn positieve, inspirerende rolmodellen, die laten zien hoe het anders kan en overdragen wat bereikt kan worden.

Verbinding

We brengen partijen samen die ogenschijnlijk tegenover elkaar staan. We stimuleren dialoog en samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen of bevolkingsgroepen, maar ook tussen mannen en vrouwen. Wanneer mensen elkaar ontmoeten en persoonlijke ervaringen uitwisselen, begint het doorbreken van de negatieve opvattingen over elkaar.

Training

We trainen en geven voorlichting aan onze lokale samenwerkingspartners, gemeenschaps- en religieuze leiders waardoor zij nog beter in staat zijn om de problemen die in hun land spelen aan te pakken. Om duurzaam verdeeldheid tegen te gaan en mensen met elkaar te verbinden.

Onze projecten

FAQ

Misschien heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen. Hiernaast vind je meer informatie over doneren. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.
Contact

Waarom is het belangrijk dat ik Mensen met een Missie steun?

Zonder jouw bijdrage kunnen wij vrouwen in Bolivia niet vertellen dat het niet normaal is als je man je slaat.

Zonder jouw bijdrage kunnen we niet naast de gediscrimineerde en achtergestelde inheemse bevolkingsgroepen in Colombia staan om hun rechten te claimen.

Zonder jouw bijdrage kunnen we getraumatiseerde mannen en vrouwen in Zuid-Sudan niet helpen vertrouwen te hervinden in zichzelf en de gemeenschap.

Zonder jouw bijdrage kunnen we de stem van de Indonesische religieuze leiders die pleiten voor tolerantie en interreligieuze samenwerking niet versterken.

Zonder jouw bijdrage kan Mensen met een Missie niet werken aan het veranderen van overtuigingen die tot haat en geweld leiden.

Daarom is jouw steun heel hard nodig.

Waarom vraagt Mensen met een Missie om mijn vaste steun?

Wij zijn blij met elke gift en helemaal met mensen die ons voor langere tijd structureel steunen. Want als vaste donateur zeg je toe dat je bijdrage niet incidenteel maar structureel is. Hierdoor kunnen wij investeren in hulp van een blijvend karakter. En dat is nodig. Het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld; daar gaan jaren overheen, soms zelfs generaties.

Als vaste donateur van Mensen met een Missie draag je bij aan wereldwijde structurele hulp, waardoor we mensen die met haat en geweld te maken krijgen écht een beter leven kunnen geven.

Wat doet Mensen met een Missie precies?

Mensen met een Missie komt op voor mensen die lijden onder haat en geweld. Die onderdrukt, gediscrimineerd of uitgesloten worden vanwege hun vrouw-zijn, hun geloof of hun afkomst.

Dat doen wij door de opvattingen die daartoe leiden bespreekbaar te maken. Wij geloven namelijk dat een gesprek het begin is van de oplossing. Al bijna 100 jaar werken wij hard om die dialoog te faciliteren op plekken waar conflict en geweld overheersen. Zo bouwen we aan een wereld waar mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners wereldwijd. Met mensen die hun nek uitsteken voor anderen, die met passie, geloof en veerkracht opkomen voor hun idealen en een betere wereld. Individuen of organisaties. Mensen die verandering teweegbrengen en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap.

Wat doet Mensen met een Missie met mijn geld?

Al meer dan 100 jaar maakt Mensen met een Missie zich samen met lokale partners wereldwijd hard voor het veranderen van overtuigingen die lijden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt.
Dit doen we kleinschalig en op lokaal niveau. Samen met mensen met tomeloos doorzettingsvermogen voor verandering voor hun gemeenschap. Onze lokale partners kennen hun cultuur, geschiedenis en gemeenschap het best en zien het geweld dagelijks met eigen ogen. Daarom werken we met hen samen om écht een verschil te maken voor slachtoffers van geweld.
Naast ons werk op lokaal niveau, lobbyen we ook bij lokale, nationale en internationale overheden om aandacht te vragen voor de lokale problematiek. Door beleid te beïnvloeden en veranderen kunnen lokale initiatieven sneller van de grond komen en kracht bij gezet worden.

Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld?

Van iedere euro ging in 2022 € 0,96 naar mensen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 4 procent.

Kan ik ook direct geld overmaken?

Ja, dat kan zeker! Je kunt ook doneren via ons rekeningnummer: NL53 RABO 017 899 0000. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt.