Veelgestelde
vragen

Misschien heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

FAQ

Over Mensen met een Missie

Wat doet Mensen met een Missie?

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot discriminatie, uitsluiting en geweld. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst. Overtuigingen als deze en scheve machtsverhoudingen zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot polarisatie en geweld.

Om die overtuigingen te doorbreken faciliteren en inspireren wij tot dialoog, geven we positieve rolmodellen een podium, maken we mensen bewust van de andere kant van het verhaal én ondersteunen we slachtoffers van geweld. Mensen met een Missie brengt mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maakt schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zet zich in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen. Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners in landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Waar werkt Mensen met een Missie?

Mensen met een Missie heeft programma’s in veertien landen; Bolivia, Burundi, Colombia, DR Congo, India, Irak, Filipijnen, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mexico, Nigeria, Uganda en Zuid-Sudan. Daarnaast zetten we ons ook in Nederland in om polarisatie tegen te gaan. Dat doen we onder andere met het manifest tegen polarisatie, dat we in 2021 opstelden en in 2022 werd aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Welzijn. Ook op andere manieren zetten we binnen Nederland dialoog in om mensen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld met het gespreksboekje ‘Versta ik dat nou goed?!’

Werkt Mensen met een Missie ook in Nederland?

Mensen met een Missie werkt nu voornamelijk in het buitenland, maar is sinds kort ook in Nederland actief. Door de toenemende polarisatie in eigen land zien wij de urgentie voor het inzetten van onze ervaring vanuit het buitenland om escalatie te voorkomen. De eerste stappen zijn gezet. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor de meest actuele informatie.

Welke resultaten boekt Mensen met een Missie?

In ons jaarverslag kun je de concrete resultaten van ons werk terugvinden. Maar, verhalen geven soms een beter beeld van de verandering die wij teweeg brengen.

Wie werken er bij Mensen met een Missie?

Mensen met een Missie is een fondsenwervende instelling en bestaat uit een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en medewerkers. De medewerkers zijn deskundigen met specifieke expertise en ervaring op een bepaald gebied.

In de landen en regio’s waarin we actief zijn hebben we langdurige relaties opgebouwd met lokaal gewortelde, zeer betrokken partnerorganisaties. Samen met die organisaties voeren we onze programma’s uit. Onze samenwerkingspartners zijn échte mensen met een missie. Het zijn gemeenschaps- en religieuze leiders, kleine lokale organisaties en jonge mensen met passie en tomeloos doorzettingsvermogen. Mensen die zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap. Zij kennen hun cultuur, geschiedenis en gemeenschap het best. Zij zien het geweld dagelijks met eigen ogen. Daarom weten zij het best hoe die schadelijke overtuigingen in hun land aangepakt kunnen worden. En daarom werken wij met hen samen aan ons gezamenlijke doel: een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Werkt Mensen met een Missie alleen samen met katholieke organisaties?

Nee, Mensen met een Missie werkt samen met alle mensen van goede wil, die zich – vanuit wat voor inspiratie dan ook – willen inzetten voor een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Is een doel van Mensen met een Missie het verspreiden van het christendom of het katholicisme?

Nee, zeker niet. Mensen met een Missie heeft katholieke wortels; de organisatie ontstond in 1931 om Nederlandse missionarissen te ondersteunen. Ons werk heeft tegenwoordig een heel ander karakter. Maar onze grootste drijfveer is nog steeds de overtuiging dat ieder mens telt, ongeacht waar je vandaan komt, of en wat je gelooft, van wie je houdt of hoeveel geld je hebt. Omkijken naar je naasten en werken aan vrede en verzoening is ook nu de kern van ons werk. De mensen met wie we samenwerken zijn zeer divers, maar voelen zich verbonden door dezelfde drijfveer.

Wat verdient jullie directeur?

Bij Mensen met een Missie hechten we veel waarde aan transparantie en verantwoording. De beloning van onze directeur volgt de richtlijnen van de beloningsregeling voor directeuren van Goede Doelen Nederland en het CBF. Het salaris van 143.500 euro (2022) is zorgvuldig afgestemd op de omvang, complexiteit en de unieke uitdagingen die onze organisatie kenmerken. Wij geloven dat professioneel leiderschap essentieel is voor het effectief nastreven van onze doelen en zetten ons volledig in voor onze missie. Hier kunt u meer lezen. Voel u vrij om contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde informatie.

Werkwijze

Wat doet Mensen met een Missie met mijn donatie?

Al bijna 100 jaar maakt Mensen met een Missie zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, lokale samenwerkingspartners en donateurs hard om overtuigingen die leiden tot haat en geweld de wereld uit te helpen. Zodat niemand gediscrimineerd, onderdrukt of uitgesloten wordt. En met succes: In Kenia hielpen we al bijna duizend jongeren die actief waren in criminele en terroristische organisaties re-integreren. En op het zuidelijke eiland Mindanao in de Filipijnen organiseerden we in 2021 ruim 150 activiteiten waarbij we zo’n 3800 mensen bereikten. Die activiteiten varieerden van training in het opzetten van gemeenschapsprojecten tot het organiseren van een vredesweek. Alles met als doel om verdeeldheid tussen verschillende etnische en geloofsgroepen te verminderen.

Voor een overzicht van de exacte uitgaven verwijzen wij naar de jaarrekening van 2021. Dit verslag bevat de samengevoegde staat van baten en lasten van de Stichting CMC (de statutaire naam van Mensen met een Missie) en een aantal stichtingen die in het verleden door Mensen met een Missie voor een specifiek doel zijn opgericht.

Is Mensen met een Missie een erkend goed doel?

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.

Ook zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Gaat Mensen met een Missie verantwoord te werk?

Ja. Wij geloven dat échte verandering van onderop komt. Daarom steunen wij mensen die aan de basis, in dorpen en gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van onze fondsen terecht komt bij deze mensen. We hebben een risico- en sanctiebeleid dat geldt voor alle partnerorganisaties waarmee wij werken. Mensen met een Missie neemt het risico op fraude en corruptie zeer serieus.

Hoe gaat Mensen met een Missie om met mijn gegevens?

Mensen met een Missie legt de gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je dit niet wilt, laat het ons weten via de contactpagina. Lees meer over ons privacybeleid.

Steun

Hoe komt Mensen met een Missie aan geld?

Wij betalen ons werk met inkomsten uit fondsenwerving en ontvangen steun van ruim 10.000 particuliere donateurs en zo’n honderd ordes en congregaties. Daarnaast ontvangen wij van de Nederlandse overheid bijdragen voor specifieke projecten.

Waarom is het belangrijk dat ik Mensen met een Missie steun?

Zonder jouw bijdrage kunnen wij vrouwen in Bolivia niet vertellen dat het niet normaal is als je man je slaat. Zonder jouw bijdrage kunnen we niet naast de gediscrimineerde en achtergestelde inheemsen bevolkingsgroepen in Colombia staan om hun rechten te claimen. Zonder jouw bijdrage kunnen we getraumatiseerde mannen en vrouwen in Zuid-Sudan niet helpen vertrouwen te hervinden in zichzelf en de gemeenschap. Zonder jouw bijdrage kunnen we de stem van de Indonesische religieuze leiders die pleiten voor tolerantie en interreligieuze samenwerking niet versterken. Zonder jouw bijdrage kan Mensen met een Missie niet werken aan het veranderen van overtuigingen die tot haat en geweld leiden. Daarom is jouw steun heel hard nodig.

Wat is Stichting CMC?

Stichting CMC is de statutiare naam van Mensen met een Missie. Als je via iDeal een donatie doet aan Mensen met een Missie zie je bovenaan de donatiepagina Stichting CMC staan. Ook in andere communicatie kan je “Stichting CMC” of “Stichting CMC – Mensen met een Missie” tegenkomen als het over Mensen met een Missie gaat.

Donateurs

Wanneer wordt mijn donatie afgeschreven?

Een automatische incasso van Mensen met een Missie wordt rond de 21e van de maand afgeschreven.

Waarom staat er een QR-code op de brief van Mensen met een Missie?

Vanaf juni 2023 verdwijnt de acceptgiro als betaalmiddel, waardoor het vanaf dan niet meer mogelijk is om via acceptgiro te doneren. Daarom introduceren we nu alvast een nieuwe manier van betalen. Met de QR-code kun je op eenvoudige wijze op jouw telefoon een donatie doen met iDeal.

Hoe betaal ik via de QR-code?

Met de QR-code kun je snel en eenvoudig mobiel doneren via iDeal. De mobiele apps van de meeste banken hebben een functie om QR-codes te scannen. Als je jouw bank-app opent en deze scanfunctie selecteert, hoef je jouw telefoon alleen maar boven de QR-code op de brief te houden. Er zal dan automatisch een nieuwe betaalopdracht openen waarin je het bedrag kunt kiezen en kunt betalen.

Je kan de QR-code ook scannen met een generieke QR-scanapp of de camera-app op je telefoon. Als je de code scant met een camera- of QR-scanapp en op de link klikt, opent zich een nieuw scherm. In dat scherm vul je het gewenste bedrag in. Wanneer je vervolgens op de doneer-knop klikt, kunt je jouw bank kiezen. Hierna word je automatisch doorgestuurd naar de website van de bank of de mobiele bank-app, waar je de betaling kunt afronden.

Kan ik met acceptgiro blijven betalen?

Tot juni 2023 blijft doneren via acceptgiro mogelijk. Tot die tijd ontvang je nog een acceptgiro bij de brief, precies zoals je van ons gewend bent. Maar om de overgang naar het betalen zonder acceptgiro te vergemakkelijken, bieden we vanaf heden ook al de mogelijkheid om via de QR-code te doneren. Zodat je daar vast aan kunt wennen, als je dat wilt. Zolang er nog een acceptgiro bij de brief zit, kan je zelf kiezen welke betaalmethode je gebruikt.

Hoe kan ik vanaf juni 2023 doneren als ik niet met de QR-code wil of kan betalen?

We begrijpen dat het verdwijnen van de acceptgiro heel vervelend kan zijn. Hoewel we vanaf begin 2023 een QR-code op onze brieven zullen zetten, blijven er ook andere manieren bestaan om een donatie te doen. Vanaf 2023 zijn dit de verschillende manieren waarop je kunt doneren:

  • Via een QR-code op onze brieven en magazines
  • Via je eigen bankomgeving aan de hand van de informatie onder aan onze brieven
  • Via de donatiepagina op onze website
  • Via een periodieke schenking
  • Via (eenmalige) automatische incasso

Informatie

Hoe kom ik in contact met Mensen met een Missie?

Dit kan per e-mail of telefonisch. Ben je donateur en heb je een vraag of opmerking over een al gedane of nieuwe donatie? Neem dan contact op met onze donateursservice. Voor alle andere overige vragen en opmerkingen klik je hier om contact op te nemen.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Neem contact op