Over Mensen met een Missie

Iederéén heeft recht op een menswaardig bestaan.. 

lees meer

Indonesië

Dorpshoofd strijdt tegen mensenhandel

Maike en Ivo wonen een vergadering van het dorpshoofd bij. Hij vecht tegen mensen-handel en de mentaliteit.

Lees verder

Zuid-Afrika

Onze eerste Reporters
op reis

Mensen met een Missie is op zoek naar honderd bevlogen Reporters. De eerste groep is nu in Zuid-Afrika.

Meer weten?

 

Over Ons

Mensen met een Missie steunt mensen die via kleinschalige, lokale initiatieven en organisaties strijden tegen armoede en onrecht. Zo vecht missionair werker Alfons van Zijl op de Filippijnen voor de rechten van de inheemse boerenbevolking. En komt Solange Bessom in Kameroen op voor mensen die onschuldig gevangen zitten.

Mensen als Alfons en Solange verdienen onze steun. Omdat álle mensen recht hebben op een menswaardig bestaan. Door te doneren kunt ook ú hieraan bijdragen! 

Taangh Wasaib werkt aan een tolerante samenleving in Punjab.

Moslims en christenen bijeenbrengen

Projecten

Een greep uit de projecten van Mensen met een Missie

Pakistan

Moslims en christenen bijeenbrengen

Partnerorganisatie Taangh Wasaib werkt aan tolerantie en begrip voor mensen met een verschillende godsdienst.