Wat is er aan de hand in Colombia?

Na ruim 50 jaar oorlog werd eind 2016 het vredesakkoord getekend tussen de Colombiaanse overheid en guerillabeweging FARC. Een mooie stap, maar van vrede is nog geen sprake. Vrouwen worden nog steeds extra hard getroffen door het conflict. Veel vrouwen worden slachtoffer van seksueel geweld of vrouwenhandel.

Doelen

  • Mensen met verschillende geloofsovertuigingen met elkaar in gesprek brengen
  • Educatie richten op levensbeschouwing & geloof
  • Anonieme meldpunten inrichten in lokale gemeenten

Zo werken we aan vrede voor vrouwen:

  • Voorlichting over vrouwenrechten. Zo worden vrouwen weerbaar tegen seksueel geweld en vrouwenhandel;
  • Opvangen van slachtoffers van geweld;
  • Oprichten van lokale vrouwenraden. Zo wordt de deelname van vrouwen aan het vredesproces bevorderd.
  • Voorlichting over negatieve stereotiepe man-vrouw relaties (aan vrouwen én mannen);
  • Trainen van overheidsfunctionarissen (bijv. politieagenten) over geweld tegen vrouwen en hoe zij slachtoffers ondersteuning kunnen bieden.

De gevolgen van oorlog en conflict zijn voor vrouwen anders dan voor mannen. Terwijl meestal de mannen aan het front vechten of zich aansluiten bij rebellenbewegingen, moeten vrouwen thuis hun gezinnen draaiend houden. Zij bevinden zich in een extra kwetsbare positie; veel vrouwen worden slachtoffer van seksueel geweld. Tegelijkertijd zijn het juist vrouwen die zich inzetten om hun gemeenschappen opnieuw op te bouwen. Alleen zitten zij maar zelden aan de onderhandelingstafels als het gaat om vredesopbouw.

Gerelateerd nieuws