Ruim twintig jaar woedde een bloedige burgeroorlog in Noord-Uganda. Het geweld van het Lord’s Resistance Army (LRA) liet een getraumatiseerde bevolking achter. Het is inmiddels veel veiliger in Uganda, maar zeker voor vrouwen is het leven in Uganda zwaar. En de sporen die het conflict naliet zijn diep.

De burgeroorlog heeft een belangrijk aandeel gehad in de verslechterde positie van de Ugandese vrouw. Veel vrouwen in Uganda lijden onder geweld. Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en hoewel vrouwenbesnijdenis bij wet verboden is, blijft het een probleem.

Vrouwen hebben in Uganda een achtergestelde positie. Vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking en seksueel geweld zijn aan de orde van de dag.

Culturele en religieuze opvattingen over man- vrouwverhoudingen spelen ook een grote rol. Vrouwen kunnen nauwelijks ergens terecht als zij slachtoffer worden van geweld.

De rol van religieuze leiders

In Uganda is religie heel belangrijk. Het zorgt voor houvast, zeker als er sprake is van conflict. Religieuze leiders hebben een belangrijke rol. Je zou ze influencers kunnen noemen. Daarom kiezen we ervoor om de positie van de vrouw te versterken door samen te werken met religieuze leiders.

In Tapac (noordoost Uganda) wordt theater gebruikt als middel om vrouwenbesnijdenis bespreekbaar te maken.

Zo versterken wij de positie van de vrouw

  • Religieuze leiders trainen om hun rol als influencer te benutten;
  • Vrouwen die jonge meisjes besnijden voorlichten over de gevaren van vrouwenbesnijdenis;
  • Lokale leiders van gemeenschappen en gemeentes die zich al inzetten tegen seksueel geweld met elkaar verbinden;
  • Voorlichting aan lokale leiders over de opvang van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld;
  • Jongens bewust maken het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Uganda

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in Uganda

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Uganda

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Uganda

Paul Ngole

Paul vervult als priester een pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten in Uganda. Zo preekt hij erover in de kerk.

Uganda

Jimmy Dela Cerna

Samen met een aantal jonge vrouwen en mannen uit de gemeenschap zelf, organiseert hij bijeenkomsten waar thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Uganda

Dit zijn onze mensen met een missie

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Uganda Vrouwenrechten

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Uganda Vrouwenrechten

Paul Ngole

Paul vervult als priester een pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten in Uganda. Zo preekt hij erover in de kerk.

Uganda Vrouwenrechten

Jimmy Dela Cerna

Samen met een aantal jonge vrouwen en mannen uit de gemeenschap zelf, organiseert hij bijeenkomsten waar thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Uganda Vrouwenrechten

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.