14 november 2023

Oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en Israël

Terug naar nieuwsoverzicht

Mensen met een Missie ondersteunt #CeasefireNow, een open oproep voor onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook en Israël, met als doel het voorkomen van een humanitaire catastrofe en verdere verlies van onschuldige levens. Wij roepen u op de petitie te ondertekenen en te delen, waarin wordt gepleit voor een #CeasefireNOW in Gaza en Israël.

We hebben onvoorstelbare dood en vernietiging in de Gazastrook en Israël aanschouwd. Duizenden mensen zijn gedood, verwond, ontheemd geraakt, en bijna tweehonderd worden nog steeds vastgehouden, waaronder kinderen en ouderen.

In Gaza meldt de VN dat water, voedsel, brandstof, medische voorraden en zelfs lichaamszakken opraken door de belegering. De VN waarschuwt dat mensen, vooral jonge kinderen, binnenkort zullen sterven aan ernstige uitdroging. Buurten zijn vernietigd en veranderd in puin. Palestijnen die op zoek zijn naar veiligheid hebben geen plek om naartoe te gaan. Velen van hen die vanuit noordelijk Gaza naar het zuiden zijn verhuisd na het evacuatiebevel door het Israëlische leger, werden naar verluidt gebombardeerd terwijl ze probeerden te vluchten of eenmaal aankwamen in zuidelijk Gaza.

De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben ons tot aan de rand van een humanitaire catastrofe gebracht, en de wereld kan niet langer wachten om in actie te komen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op zondag 15 oktober deed de Humanitaire Coördinator van de Verenigde Naties voor het Bezette Palestijnse Gebied een beroep op alle partijen in het conflict en op lidstaten met invloed om dringend in te stemmen met een humanitair staakt-het-vuren.

Vandaag bundelen we onze stemmen en roepen we alle staatshoofden, de VN-Veiligheidsraad en de betrokken partijen ter plaatse op om het behoud van mensenlevens boven alles te stellen. Tijdens dit staakt-het-vuren roepen we alle partijen onvoorwaardelijk op om:

  • De levering van levensreddende hulp, waaronder voedsel, medische benodigdheden, brandstof, en het herstel van elektriciteit en internet naar Gaza, te vergemakkelijken, evenals de veilige doorgang van humanitaire en medische staf;
  • Alle burgergijzelaars, met name kinderen en ouderen, vrij te laten;
  • Humanitaire konvooien toe te staan om VN-faciliteiten, scholen, ziekenhuizen en gezondheidsvoorzieningen in noordelijk Gaza te bereiken en zich te verplichten deze te beschermen, evenals de burgers en het personeel binnen te allen tijde;
  • De evacuatiebevelen van de Israëlische regering voor burgers om noordelijk Gaza te verlaten in te trekken;
  • Patiënten in kritieke toestand toe te staan om medisch geëvacueerd te worden voor dringende zorg.

De VN-Veiligheidsraad, de secretaris-generaal van de VN en alle wereldleiders met invloed moeten onmiddellijk actie ondernemen om ervoor te zorgen dat een staakt-het-vuren van kracht wordt. Het is onze enige optie om verder verlies van burgerslachtoffers en een humanitaire catastrofe te voorkomen. Alles minder zal voor altijd een smet zijn op ons collectieve geweten.

Burgers zijn geen onderhandelingsinstrumenten. Gezinnen hebben recht op de kans om hun doden te begraven en te rouwen. De cyclus van geweld tegen onschuldige burgers moet stoppen.

Onderteken en deel alstublieft de petitie die oproept tot een #CeasefireNOW in Gaza en Israël.