Start programma ter promotie van religieuze tolerantie

In januari 2018 is Mensen met een Missie het programma Freedom of Religion and Belief in Indonesië, Kenia en Pakistan gestart. Inzet van het programma is om via een interreligieuze benadering een bijdrage te leveren aan een tolerante, vreedzame samenleving met respect voor alle religies en geloofsovertuigingen.

Spanningen langs religieuze lijnen

Zowel in Indonesië als in Kenia en Pakistan zijn de spanningen langs religieuze lijnen de afgelopen jaren eerder toegenomen dan afgenomen. Vaak is het niet het geloof op zich dat leidt tot conflicten, discriminatie en tot uitsluiting. Veeleer zijn het politieke en economische factoren, die een cruciale rol spelen. Verder speelt ook de huidige internationale context van radicalisering een belangrijke rol.

Promotie van religieuze tolerantie

Het programma richt zich op de promotie van religieuze tolerantie en insluiting van religieuze minderheden, en de vermindering van radicalisering. De benadering is interreligieus, met als doel te bouwen aan sterke interreligieuze relaties. Relaties die bijdragen aan een positieve omgeving voor tolerantie en insluiting.

Inspanningen op drie niveaus

Focus ligt op het realiseren van verandering op lokaal niveau, waarbij gemeenschappen, lokale religieuze en informele leiders, leerkrachten, vrouwen en jongeren toegerust zullen worden om relaties met andere geloofsgroepen te verbeteren en radicalisering in hun gemeenschap tegen te gaan.

Lokale overheden en overheidsfunctionarissen zullen versterkt en aangespoord worden om actie te nemen tegen discriminatie en ter bevordering van tolerantie in hun betreffende gebieden.

Gemeenschappen en lokale overheden zullen vervolgens hun problemen aankaarten bij beleidsmakers op landelijk en internationaal niveau om een betere wetgeving of toepassing van wetgeving die vrijheid van geloof garandeert mogelijk te maken.

21 februari ’18, Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie, in Kenia voor de aftrap van het programma

Drie landen

Binnen het programma heeft elk land zijn eigen accenten en strategieën. Deze spelen in op de specifieke aanjagers van interreligieuze intolerantie in elke context, zoals het onderwijssysteem in Pakistan en het gebruik van sociale media om haat te zaaien in Indonesië.

Pakistan

Het programma in Pakistan richt zich op het veranderen van het schoolcurriculum en bevorderen van tolerantie in het onderwijs, waarbij ook leerkrachten en gemeenschappen getraind zullen worden om dit mogelijk te maken/ hierbij een rol te spelen.

Indonesië

In Indonesië zal onder meer gewerkt worden aan het tegengaan van haat zaaien in de sociale media middels het verspreiden van tegenberichten/ verhalen van tolerantie en diversiteit.

Kenia

In Kenia zullen onder andere jongeren uit gemeenschappen in het kustgebied waar radicalisering veel voorkomt bewustgemaakt, getraind en met elkaar in contact gebracht worden om zo meer begrip voor elkaar te krijgen en gezamenlijk het gesprek aan te gaan met politie en overheid.

Jarenlange ervaring en relaties

Het programma bouwt voort op de jarenlange ervaring van Mensen met een Missie in de drie landen, op de netwerken en relaties en de expertise op het terrein van interreligieuze tolerantie en dialoog. Het programma duurt 4 jaar, van 2018 tot 2021, en ontvangt steun uit het Mensenrechten Fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.