Project

Vrouwen in DR Congo betrekken bij wederopbouw

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in CR Congo?

De Democratische Republiek Congo kenmerkt zich door een lange geschiedenis van conflict. Er leven veel etnische groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld, vaak met geweld. Dit gebeurt onder andere vanwege belangen rond natuurlijke hulpbronnen.

Geweld tegen vrouwen

In deze context zijn vrouwen extra kwetsbaar. Zij worden regelmatig het slachtoffer van seksueel geweld door rebellengroeperingen en ook in de huiselijke sfeer is veel geweld. Dit belemmert dat zij een positieve rol aan vredesopbouw kunnen leveren. Het programma van Mensen met een Missie richt zich erop om dit tij te keren.

Nationaal Actieplan 1325

Het programma in DR Congo is onderdeel van het Dutch Nationaal Actie Plan (NAP) 1325. NAP 1325 is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, diverse kennisinstellingen en Nederlandse maatschappelijke organisaties. Daarin staan afspraken over hoe Nederland resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uitvoert. In het plan zijn de Nederlandse deelnemers overeengekomen dat zij vrouwen in (post)-conflictgebieden in hun strijd voor vrede en veiligheid willen ondersteunen.

Sinds 2016 wordt dit programma uitgevoerd met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mensen met een Missie als lead van het consortium. Het huidige programma genaamd MAnU 2.0 wordt samen met consortiumpartner CARE Nederland en het DRC-netwerk SPR geïmplementeerd.

Het programma Vrouwen, Vrede en Veiligheid is gestart om te werken aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en om ervoor te zorgen dat vrouwen deelnemen aan vredesonderhandelingen en processen van wederopbouw na decennialang geweld.

Zo werken we aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen:

  • Verspreiden van informatie over vrouwenrechten, zodat vrouwen weerbaar worden tegen geweld;
  • Opvangen van slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld;
  • Bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen, zodat vrouwen bijvoorbeeld leider worden in hun gemeenschap;
  • In gesprek gaan over negatieve stereotiepe man-vrouw relaties (met vrouwen én mannen).

Gerelateerd nieuws