De bevolking van Oost-Congo heeft de afgelopen decennia geen duurzame vrede gekend. Telkens weer steken rebellenbewegingen de kop op. Het Congolese leger misdraagt zich regelmatig ten opzichte van de bevolking. Daar komt bij dat de overheid onbetrouwbaar is en niet in staat voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg adequaat te regelen. Justitie is vaak corrupt en partijdig. Vooral vrouwen zijn slachtoffer van geweld en onrust. Zij werken van ’s ochtends tot ’s avonds om met hun familie rond te komen en worden vaak slachtoffer van huiselijk geweld of verkrachting. Tussen etnische groepen in de oostelijke provincies Noord en Zuid-Kivu zijn veel spanningen, aangewakkerd door op macht beluste manipulatieve politici.

 

Onze aanpak

Om te komen tot duurzame verandering werkt Mensen met een Missie aan het versterken van onderling vertrouwen tussen bevolkingsgroepen en aan het verbeteren van het lokale bestuur. Ook bouwen wij aan het vreedzaam oplossen van allerlei conflicten (over land, erfenissen, etc.) door bemiddeling. Wij geven speciale aandacht aan verandering van normen en waarden tussen mannen en vrouwen, en aan het versterken van vrouwelijk leiderschap.

Resultaten

De jarenlange investeringen van Mensen met een Missie in Oost-Congo werpen vruchten af. Door de opleiding van mediators en para-juristen worden vele conflicten opgelost, wat de sociale cohesie ten goede komt. Door de oprichting van zogenaamde ‘Local Committees for Good Governance’ is de lokale bevolking beter in staat haar wensen kenbaar te maken bij de lokale autoriteiten en goed beleid af te dwingen. Door het versterken van vrouwengroepen en vrouwelijk leiderschap komen kwalijke praktijken als onterving van vrouwen steeds minder voor. Dat geeft hoop!

Projecten

Bekijk alle projecten in

Geen berichten gevonden