28 februari 2022

Internationale Vrouwendag 2022

Terug naar nieuwsoverzicht

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat (Internationale) Vrouwendag voor het eerst plaats vond in Nederland. Ook Mensen met een Missie staat stil bij deze dag, zoals elk jaar op 8 maart. Al decennialang spelen vrouwenrechten een belangrijke rol in onze programma’s.

In ons werk in (post)conflictgebieden zien we vaak dat vrouwen en meisjes extra kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd zien we dat vrouwen juist ook een belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan of oplossen van conflicten. Daarom werken we aan het versterken van de positie van vrouwen en meisjes.

Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • Voorlichting te geven aan vrouwen over hun rechten;
  • Opvangen van (getraumatiseerde) vrouwen die slachtoffer zijn van geweld;
  • Betrekken van vrouwen in de voorkoming en oplossing van conflicten.

We betrekken ook anderen in de gemeenschap erbij. In veel landen waarin wij werken hebben mannen en vrouwen geen gelijke rechten, en geen gelijke positie in de samenleving. Daar liggen soms religieuze en/of culture opvattingen aan ten grondslag. Daaraan werken we door:

  • In gesprek te gaan met mannen én vrouwen over gendergelijkheid
  • Trainen van religieuze leiders, lokale autoriteiten, juridische dienstverleners etc. over het belang van gendergelijkheid.

Heftige verhalen

In ons werk komen we dagelijks vrouwen tegen met verhalen die grote indruk op je maken. Bijvoorbeeld het verhaal van Maria uit Bolivia, die door haar man in elkaar geslagen werd toen ze drie maanden zwanger was. Ze vluchtte en werd opgevangen door één van onze samenwerkingspartners. In Irak komt zulk geweld ook veel voor. Activiste Bahar Munzir ondersteunt slachtoffers en verspreidt kennis en het bewustzijn over vrouwenrechten onder jongeren. Maar opkomen van vrouwenrechten in Irak is niet zonder gevaar; ze is al meermaals met de dood bedreigd. Pangras uit DR Congo sloeg in het verleden regelmatig zijn vrouw Honorata. Zo hard, dat de buren haar hoorde gillen. Dankzij gezamenlijke trainingen over gelijkwaardigheid, is hij met het geweld gestopt en is hun huwelijk verbetert.

Meer lezen over hoe wij werken aan het verbeteren van vrouwenrechten? Lees hier verder.

Het (internationale) thema voor 8 maart waar wij dit jaar aan meedoen heet ‘Break the Bias’: Doorbreek de Vooroordelen. We laten daarmee zien dat we staan voor een wereld vrij van vooroordelen, stereotypen en discriminatie; een wereld die divers, rechtvaardig en inclusief is, en een wereld waarin verschil wordt gewaardeerd en gevierd.

Samen met de vele partners van Mensen met een Missie in Zuid-Amerika, Azië en Afrika zetten wij ons het hele jaar door in voor de rechten van vrouwen. Op 8 maart staan we hierbij stil, én roepen we op tot een wereld met gelijke rechten en posities voor alle vrouwen ter wereld. Doe jij mee?