Op veel plekken op de wereld lijden vrouwen onder huiselijk en seksueel geweld. Met name in (post)conflictgebieden en in vluchtelingkampen zijn vrouwen en meisjes extra kwetsbaar.

Vrouwen kunnen echter een cruciale rol spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Daarom zet Mensen met een Missie zich in voor het versterken van de positie van de vrouw.

In El Alto, de buitenwijk van La Paz (Bolivia), worden veel vrouwen slachtoffer van geweld. Wij vangen deze vrouwen op en geven hen juridische en psychische hulp.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Aan geweld tegen vrouwen liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (genderongelijkheid) is één van de oorzaken. Vaak wordt genderongelijkheid gerechtvaardigd met culturele en religieuze argumenten. Mensen met een Missie werkt aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van huiselijk en seksueel geweld. Door:

  • Voorlichting geven aan vrouwen over hun rechten;
  • Opvangen van (getraumatiseerde) vrouwen die slachtoffer zijn van geweld;
  • Betrekken van vrouwen in de voorkoming en oplossing van conflicten;
  • In gesprek gaan met mannen over gendergelijkheid
  • Trainen van religieuze leiders, lokale autoriteiten, juridische dienstverleners etc. over het belang van gendergelijkheid.

In Bolivia worden politieagenten getraind zodat zij bewust worden van vrouwenrechten en de ernst van huiselijk geweld.

Dit doen we in DR Congo, Colombia, Uganda, Burundi en Bolivia.

Missies voor Vrouwenrechten

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Uganda Vrouwenrechten

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

DR Congo Vrouwenrechten

Zuster Katarina

Met politie, overheid en vrouwen zet zuster Katarina zich in om de problematiek van mensenhandel uit te bannen op op Zuid-Sulawesi.

Indonesië Vrouwenrechten

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Uganda Vrouwenrechten

Paul Ngole

Paul vervult als priester een pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten in Uganda. Zo preekt hij erover in de kerk.

Uganda Vrouwenrechten

Ana Lia Rodriguez

In Bolivia is huiselijk geweld tegen vrouwen een groot probleem. Ana Lia steunt slachtoffers en maakt hen bewust van hun rechten.

Bolivia Vrouwenrechten

Elizabeth Gareca-Gareca

In Bolivia is ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een groot probleem. Elisabeth zet zich in om vrouwendiscriminatie tegen te gaan.

Bolivia Vrouwenrechten

Justine Elakano Riziki

Justine komt op voor vrouwenrechten en werkt aan het bevorderen van hun rol bij het vredesproces.

DR Congo Vrouwenrechten

Ana Mercedes Pereira

Veel vrouwen in Colombia worden slachtoffer van seksueel geweld. Ana Mercedes werkt aan het weerbaar maken van deze vrouwen.

Colombia Vrouwenrechten

Paul Rahmat

Gedwongen door armoede gaan veel vrouwen en meisjes in Indonesië in op beloftes van bemiddelaars. Paul doet er alles aan om dit te voorkomen.

Indonesië Vrouwenrechten

Jimmy Dela Cerna

Samen met een aantal jonge vrouwen en mannen uit de gemeenschap zelf, organiseert hij bijeenkomsten waar thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Uganda Vrouwenrechten

Laura Tufon

In Bambalang worden meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Laura leert deze vrouwen wat hun rechten zijn en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen.

Kameroen Vrouwenrechten

Sabrina Drago

Vrouwen in Colombia hebben dagelijks te maken met seksueel geweld. Sabrina zet zich in om te voorkomen dat vrouwen en meisjes slachtoffer worden.

Colombia Vrouwenrechten

Maria Luz

Elke drie dagen overlijdt in Bolivia een vrouw door huiselijk geweld. Luz leert vrouwen hoe zij uit een situatie van geweld kunnen komen.

Bolivia Vrouwenrechten

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.