22 maart 2022

Afronding Freedom of Religion & Belief-programma

Terug naar nieuwsoverzicht

Sinds 2018 werkte Mensen met een Missie met het programma Freedom of Religion and Belief in Kenia, Pakistan en Indonesië aan religieuze tolerantie, insluiting van religieuze minderheden en de vermindering van radicalisering. Door te werken vanuit diverse geloofsperspectieven bouwden we in deze landen aan sterke interreligieuze relaties. Hoewel ons werk op het gebied van interreligieuze tolerantie altijd door blijft gaan, liep dit door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesteunde programma eind 2021 af. Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt?

Tjeerd Rienstra, programmaregisseur Mensen met een Missie
‘Onze samenwerkingspartners hebben hun vizier altijd gericht op een toekomst zonder gewelddadige overtuigingen. Ze gaan door, zonder zichzelf de tijd te gunnen ook eens terug te blikken op de verandering die ze al hebben gerealiseerd. Met het Freedom of Religion and Belief-programma in Kenia, Pakistan en Indonesië kijken we terug op het succesvol verbinden van mensen en het op gang brengen van dialoog. In Nederland ondersteunden we dat onder andere met een expertmeeting in Den Haag, een uitwisseling van jongeren uit Kenia, Indonesië en Nederland, en het virtuele werkbezoek van toenmalig minister Stef Blok aan lokale vredeswerkers in Kenia.’

Alifatul, Fahmina Institute – Indonesië
‘Graag deel ik het verhaal van Devi. Zij staat symbool voor de verandering die we met ons werk onder jongeren proberen aan te zwengelen. Toen Devi voor het eerst aan ons interreligieuze programma meedeed was ze erg verlegen. Ze vond het lastig om contact te leggen met mensen van andere religieuze achtergronden. Inmiddels spreekt ze zich in haar vriendenkring en daarbuiten hardop uit voor interreligieuze tolerantie. Ze organiseert activiteiten die de saamhorigheid tussen mensen van verschillende geloven benadrukken. En ze is onlangs verkozen tot voorzitter van de Nahdlatul Ulama Women’s Student Association in Cirebon, waar ze als leider het goede voorbeeld geeft aan vele anderen.’

Rolex, Inter-Religious Council of Kenya (IRCK) – Kenia
‘We hebben zo’n 600 jongeren die actief waren in criminele en terroristische organisaties kunnen helpen reïntegreren in hun gemeenschappen. Door het geven van mediatietrainingen en het ondersteunen van samenwerking tussen vrouwen, jongeren en de overheid kozen zij voor een ander leven. Vroeger greep de overheid hardhandig in, en dreef wantrouwen moslimjongeren juist verder het criminele circuit in. Nu werken zij steeds meer samen om gewelddadig conflict te voorkomen. We hebben het Nationale Contra-Terrorisme Centrum zelfs zover gekregen om programma’s voor jongeren op te zetten die zijn gericht op het geven van hoop en een gevoel van verbondenheid.’

Naseem, Association of Women for Awareness and Motivation (AWAM) – Pakistan
‘Wanneer wij ons als christelijke minderheid in Pakistan uitspreken, bereikt dat maar een beperkte groep mensen. Maar hoe de ongelijkwaardigheid tussen de moslimmeerderheid en andere geloofsgroepen in het Pakistaanse onderwijssysteem is ingebouwd, dat gaat iedereen aan. Daarom ben ik er trots op dat we verschillende invloedrijke mensen bijeen hebben gebracht in regionale actiecomités. Samen spreken zij zich uit over toegang tot kwalitatief goed en gelijkwaardig onderwijs voor iedereen. En ze zien erop toe dat er uit iedere minderheidsgroep een evenredig aantal leraren en leden van schoolbesturen zijn.’