Project

Betrekken van vrouwen bij vredesopbouw in Burundi

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in Burundi?

Burundi is een van de kleinste landen in Midden-Afrika, met een rijke natuur en uitgestrekte koffie- en theeplantages. Maar, dit land is ook één van de armste landen ter wereld, dat aan het opkrabbelen is na een jarenlange etnische strijd.

Onrust en conflict

Door de gewelddadige geschiedenis van Burundi en de zwakke rechtsstaat, kunnen relatief kleinschalige conflicten gemakkelijk uitgroeien tot gewapende, gewelddadige conflicten. Vrouwen worden niet tot nauwelijks betrokken in lokale besluitvorming en bestuur. Terwijl juist vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen in het oplossen en voorkomen van conflict.

Nationaal Actie Plan 1325

Ons belangrijkste doel in Burundi is ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes op een zinvolle manier deelnamen aan en betrokken worden bij preventie en oplossing van conflicten, besluitvorming en vredesopbouw.

Het programma in Burundi is onderdeel van het Dutch Nationaal Actie Plan (NAP) 1325. NAP 1325 is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, diverse kennisinstellingen en Nederlandse maatschappelijke organisaties. Daarin staan afspraken over hoe Nederland resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uitvoert. In het plan zijn de Nederlandse deelnemers overeengekomen dat zij vrouwen in (post)-conflictgebieden in hun strijd voor vrede en veiligheid willen ondersteunen.

Sinds 2016 wordt dit programma uitgevoerd met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mensen met een Missie als lead van het consortium. Het huidige programma genaamd MAnU 2.0 wordt samen met consortiumpartner CARE Nederland geïmplementeerd.

Het programma Vrouwen, Vrede en Veiligheid is gestart om te werken aan gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en om ervoor te zorgen dat vrouwen deelnemen aan vredesonderhandelingen en processen van wederopbouw na decennialang geweld.

Zo werken we aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen:

  • Verspreiden van informatie over vrouwenrechten, zodat vrouwen weerbaar worden tegen geweld;
  • Opvangen van slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld;
  • Bevorderen van deelname van vrouwen aan het vredesonderhandelingen, zodat vrouwen bijvoorbeeld leider worden in hun gemeenschap;
  • In gesprek gaan over negatieve stereotiepe man-vrouw relaties (met vrouwen én mannen).