Sinds de onafhankelijkheid in 1962 kent Burundi een geschiedenis van vele gewelddadige etnische en politieke conflicten. Hoewel in 2000 een vredesovereenkomst is gesloten, blijft de vrede fragiel. Het gebrek aan een eerlijk en toegankelijk rechtssysteem zorgt ervoor dat zorgen ervoor dat misdaden, schendingen van mensenrechten en geweld onbestraft blijven. Conflicten zijn niet opgelost en blijven broeien; ‘wraak’ zorgt voor een vicieuze cirkel van geweld op geweld.

Onze aanpak

Vrede houdt alleen stand als beginnende conflicten in de kiem gesmoord worden. Daarom werkt Mensen met een Missie aan het trainen van para-juristen en bemiddelaars die direct kunnen optreden bij kleine conflicten. Veelvoorkomende conflicten over bijvoorbeeld grond of erfenissen worden opgelost zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen. Ook worden lokale goed bestuur commissies opgezet, om lokale autoriteiten ter verantwoording te roepen over hun inkomsten en uitgaven.

Resultaten

Door het trainen van de para-juristen is er een betaalbaar alternatief voor het dure en bevooroordeelde rechtssysteem. Hierdoor hebben ook groepen zoals jongeren en vrouwen toegang tot een eerlijke conflictoplossing gekregen. De goed bestuur commissies hebben geleid tot minder schendingen van de burgerrechten en ook de corruptie op lokaal niveau is verminderd.

Projecten

Bekijk alle projecten in

Geen berichten gevonden