17 juni 2024

Het eerste Women of Faith Congres brengt belangrijke dialoog op gang

Terug naar nieuwsoverzicht

Afrikaanse Unie gaat samenwerken met vrouwelijke religieuze leiders

Van 10 tot 15 juni vond de 1e editie plaats van het Women of Faith Congres in Addis Abeba, Ethiopië. Dit baanbrekende evenement bracht 25 vrouwelijke religieuze leiders uit 13 Afrikaanse landen samen met beleidsmakers, om te werken aan de bevordering van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (FoRB) en de versterking van vrouwenrechten. Tijdens het congres gingen de vrouwen voor het eerst om de tafel met de Afrikaanse Unie. De hier uit voortgekomen samenwerkingsafspraken zijn een unieke en noodzakelijke stap naar de versterking van de positie van Afrikaanse vrouwen en hun religieuze rechten.

Alle deelnemers van het Women of Faith Congres

Het belang van dit congres, georganiseerd door JISRA, Mensen met een Missie, de African Council of Religious Leaders en de Inter-Religious Council of Kenya, mag niet worden onderschat. In veel Afrikaanse landen worden vrouwen namelijk geconfronteerd met dubbele discriminatie op basis van geslacht en religie. Bovendien ontbreekt het veel Afrikaanse landen aan effectieve beleidskaders om FoRB, vooral wat betreft vrouwen en gender, werkelijkheid te maken. De Afrikaanse Unie heeft weliswaar stappen gezet richting gendergelijkheid, maar een alomvattend beleid voor FoRB, met speciale aandacht voor vrouwen, ontbreekt nog. Vrouwelijke religieuze leiders spelen hierbij een cruciale rol.

Versterken van lobby-vaardigheden

Dit congres benadrukt het belang van interreligieuze samenwerking en dialoog in het bevorderen van vrede, en toont de kracht van vrouwen die strijden voor hun rechten en religieuze vrijheid“, zegt Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie. Gedurende de week volgden de vrouwen intensieve trainingen en workshops, o.a. op het gebied van lobby en voorlichting. Door samen te werken en te leren van elkaar, zijn deze vrouwen nu beter uitgerust om hun gemeenschappen te versterken en op te komen voor hun rechten.

Om de tafel met beleidsmakers

Het hoogtepunt van het congres was het bezoek aan het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie (AU), waar de vrouwen de unieke kans kregen hun zorgen en aanbevelingen direct kenbaar te maken aan belangrijke beleidsmakers. Zuster Veronica uit Nigeria omschrijft het als een historische gebeurtenis: “Het was fantastisch om te zien hoe Women of Faith uit verschillende landen voor het eerst met de Afrikaanse Unie kwesties bespraken die vrouwen aangaan. Dat is zó hard nodig, want vrouwen, en zéker vrouwelijke religieus leiders, spelen een belangrijke rol in vredesopbouw en conflictoplossing op het Afrikaanse continent.”

Zuster Veronica aan het woord bij de Afrikaanse Unie

Nauwere samenwerking in de toekomst

Tijdens het bezoek werd intensief gesproken over o.a. vrouwelijke genitale verminking(FGM), gender-gerelateerd geweld en extremismebestrijding. Met aanzienlijk resultaat. Zo gaan de Women of Faith op uitnodiging van de Afrikaanse Unie vanaf nu informatie delen over conflicten, haatdragende taal en oplaaiend geweld in hun regio’s, als onderdeel van het ‘early warning system’. Ook zijn ze uitgenodigd toe te treden tot FemWise en FemNet, belangrijke netwerken van mediators en AU-experts.

Keagetswe Alex Kgotlaetsile van het Women, Gender & Youth-departement van de AU kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking: “Deze Women of Faith hebben wortels en invloed in de gemeenschappen, dat hebben wij bij de Afrikaanse Unienodig om ons beleid te vertalen naar actie en verandering.

De deelnemers en organisatie van het congres bij het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie