Wat leuk dat je mee hebt gedaan met de quiz! Hieronder kan je alle antwoorden terugvinden.

In welk jaar werd het actieve kiesrecht voor vrouwen in Nederland ingevoerd? – Antwoord b is juist. De eerste vrouw die in Nederland van haar actieve stemrecht gebruik maakte was Elise Spauwen-Schrijnemakers op 15 mei 1920.
a. 1879
b. 1919
c. 1957

Waarom werd 8 maart gekozen als Internationale Vrouwendag? – Antwoord a is juist.
a. Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie
b. Op 8 maart 1908 mochten vrouwen in de Verenigde Staten voor het eerst stemmen
c. Op 8 maart 1908 mochten vrouwen in de Verenigde Staten voor het eerst werken in de textielindustrie.

De Global Gender Gap Report, een onderzoek dat jaarlijks gepubliceerd wordt door World Economic Forum, beoordeelt landen op hun voortgang op het gebied van gendergelijkheid. Welk land stond in 2017 NIET in de top 10 van best presterende landen? – Antwoord c is juist. Noorwegen staat op nummer 2, Rwanda op nummer 3 en Nederland op nummer 32.
a. Noorwegen
b. Rwanda
c. Nederland

Op welk continent komen kindbruiden (meisjes die trouwen als ze jonger dan 18 jaar zijn) relatief gezien het meeste voor? – Antwoord c is juist; in West- en Sub-Sahara Afrika is relatief gezien het aantal kindhuwelijken het hoogst. Maar de meeste kindbruiden leven vanwege de grotere bevolkingsaantallen in Zuid-Azië.
a. Azië
b. Latijns-Amerika
c. Afrika

In Latijns-Amerika is ‘machismo’ één van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de ondergeschikte positie van vrouwen. Wat is ‘machismo’? – Antwoord c is juist.
a. Een stereotiepe vorm van mannelijk gedrag waarbij eigenschappen zoals agressiviteit, fysieke kracht en moed overdreven benadrukt worden
b. Een stereotiepe vorm van mannelijk gedrag waarbij er afkeer is van het uiten van emoties, tederheid en andere ‘vrouwelijke’ eigenschappen
c. Antwoord a en b zijn beiden juist.

Hoeveel procent van de vrouwen in Bolivia krijgt te maken met huiselijk of seksueel geweld? – Antwoord c is juist.
a. 30%
b. 50%
c. 80%

Jaarlijks worden duizenden vrouwen uit Indonesië slachtoffer van mensenhandel. Zij worden gedwongen om te werken in bijv. de prostitutie of huishouding. In welke landen belanden deze vrouwen het vaakst? – Antwoord b is juist.
a. De Filipijnen en Singapore
b. Maleisië en Saudi-Arabië
c. Australië en Thailand

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.