Mensen met een Missie ondersteunt projecten op het gebied van gelijke rechten, vrede & verzoening en samenwerking tussen religies. Dat doen wij in 14 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Wij geloven dat echte veranderingen van onderop beginnen. Wij reiken handvatten aan zodat mensen hun leven zélf kunnen verbeteren. 

Uw donatie draagt u bij aan een menswaardig bestaan voor iedereen.

Kostenpercentage: 11,3%

Uw donatie komt geheel ten goede aan onze missie: een menswaardig bestaan voor iedereen. Om deze missie te kunnen volbrengen, moeten wij kosten maken. Wij investeren in duurzame steun van onze donateurs en waarborgen de kwaliteit van onze organisatie te allen tijde. Echter doen wij ons uiterste best om deze kosten tot een minimum te beperken. Van de totale uitgaven besteedt Mensen met een Missie 88,7% aan haar doelstellingen. Ons kostenratio is dus 11,3%. Dat betekent dat van elke euro die wij uitgeven, iets meer dan 11 eurocent gaat naar noodzakelijke kosten. Denk hierbij aan de huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving en salariskosten van onze medewerkers. Deze uitgaven zijn nodig om ons werk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika op een professionele manier uit te kunnen voeren.

  •  Lees meer over onze inkomsten en uitgaven in de jaarrekening.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.