vrijwilliger profiel Omar Gonzales

Ik maak mij sterk voor de Maya’s in Chiapas

Onderdak, land, arbeid, brood, gezondheid, onderwijs, onafhankelijkheid, democratie, vrijheid, gerechtigheid en vrede. Deze waren onze vlaggen in de nacht  01-01- 1994. Dat waren onze verzoeken gedurende de lange nacht van 500 jaar. Het zijn, vandaag, onze eisen.
Uit het Zapatista manifest

In Chiapas (Mexico) waar ik, Omar Gonzales, me nu bevind zegeviert enorme ongelijkheid. Het is mij niet geheel onbekend vanwege mijn Peruviaanse afkomst. Het is de heersende kenmerkende ongelijkheid in de Latijns-Amerikaanse samenleving die op destructieve wijze inheemse volken is blijven onderscheiden als minderwaardige indianen. Op het plein in San Cristobal de las Casas hoor ik een groep inheemsen protesteren. Al in 1552 kwam frater Fray Bartolomé de las Casas op voor de rechten van de indianen en veroordeelde de Spaanse verovering en het koloniseren van de nieuwe wereld door de Spaanse kroon. Na ongeveer 200 jaar onafhankelijkheid heerst er nu in Mexico een klimaat van ongelijkheid, sociaal onrecht, militarisering, corruptie en straffeloosheid: een situatie die zich door de eeuwen heen herhaalt, in het bijzonder in inheemse gemeenschappen in heel multicultureel en pluriform Latijns-Amerika.

De Zapatista-beweging is de organisatie van inheemse volken in Mexico met een uitgesproken Zapatista manifest dat is geïnspireerd door de 19e eeuwse revolutie strijder Emiliano Zapata. Hij vocht voor Land en Vrijheid en koos er voor om ‘Beter staande te sterven dan gebukt te leven’.

Het project

Mensen met een Missie en haar plaatselijke partnerorganisatie FrayBa (Fray Bartolomé de las Casas) maken mogelijk dat  ik ga werken als mensenrechtenwaarnemer in de deelstaat Chiapas (Mexico). Er is een groeiende behoefte aan veldwerk waar ik behoorlijk wat praktijkervaring op kan doen in situ in de inheemse gemeenschappen van Chiapas. Dit ter preventie van (para)militaire spanningen of geweld tegen gemeenschappen in afgelegen gebieden. Het zijn de inheemse volkeren die nog altijd worden onderdrukt en onder wie de mensenrechten het meest worden geschonden. Zij moeten gedwongen hun huizen en gemeenschap verlaten omdat de federale overheid en de (aan de rand van faillissement staande) corrupte deelstaat economische belangen behartigen door allerlei infrastructurele projecten zoals grondstofwinning te willen realiseren ten koste van de woongebieden van afstammelingen van de Mayas. Enkelen die tegen dergelijke onrechtvaardigheden in opstand komen worden gevangen genomen of in het ergste geval verdwijnen zij. Het werk dat FrayBa verricht is onder andere het aanklagen van misstanden, het bekend maken en documenteren ervan en juridische ondersteuning bieden in alle procedures in rechtszaken tegen mensenrechtenschendingen in Chiapas. Ik zal blijven schrijven over mijn indrukken en werk op het veld op de site van Mensen met een Missie.

Solidariteit

Mensen met een Missie, FrayBa en ik willen je vriendelijk vragen solidair te zijn met ons werk. Het fondsenwerven is een belangrijk onderdeel van het project zodat FrayBa kan blijven voortbestaan en de inheemse bevolking kan blijven ondersteunen in hun overlevingsstrijd. Het geld dat je me helpt inzamelen gaat rechtstreeks naar FrayBa. Op deze manier help jij mee aan het behouden van de inheemse gebieden en culturen van Mexico en het voorkomen dat om deze reden hun mensenrechten worden geschonden. Ik ben dankbaar voor je steun.

Voor de Spaanse versie kun je hier klikken.

Verhalen van Omar Gonzales

Ik maak mij sterk voor de Maya’s in Chiapas

Vechten voor onafhankelijkheid in La Realidad

We gaan bergop en bergaf. Acht uur rijden vanaf toeristisch San Cristobal de las Casas rijden we richting het regenwoud… Lees verder

conflict idyllisch riviergebied

Conflict over idyllisch riviergebied

Na een verblijf in Agua Clara gevolgd door twee weken in La Realidad in deelstaat Chiapas, is mijn deelname voorbij als actief mensenrechtenwaarnemer in die afgelegen gemeenschapen.