Om deel te nemen en mee te dingen naar de 100 Reportersreis, moeten gebruikers het formulier invullen op MensenmeteenMissie.nl. Een jury van Mensen met een Missie aangevuld met de sponsor die de reis financiert, beoordeelt vervolgens alle antwoorden en selecteert een winnaar gebaseerd op originaliteit, creativiteit en kwaliteit van het antwoord.

Wie kunnen er deelnemen?

• De organisator van deze wedstrijd is Mensen met een Missie (“wij”). Mensen met een Missie organiseert de actie, verwerkt de inzendingen en kiest de winnaar overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

• Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig is in Nederland. Deelname is gratis.

• Deelname is niet toegestaan voor directeuren, het management en medewerkers van Mensen met een Missie of hun directe familieleden.

• Indien u deelneemt aan deze wedstrijd dient u naast uw voor- en achternaam een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven, zodat wij contact met u kunnen opnemen over een eventueel gewonnen prijs. Indien nodig, kunnen wij u ook vragen naar bewijs van identiteit.

Deelnamevereisten

• Een geldige inzending moet een antwoord op de gegeven vraag op de website bevatten en moet voldoen aan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde eisen. Het inzenden van opmerkingen of werk van anderen wat het auteursrecht van derden aantast en maakt uw inzending ongeldig.

• Er is slechts één antwoord per deelnemer toegestaan. Als meer dan één antwoord gegeven wordt, dan worden op één na alle inzendingen van die deelnemer uitgesloten van de wedstrijd, geheel naar oordeel van Mensen met een Missie.

• Mensen met een Missie behoudt zich het recht voor om antwoorden die afwijken van het thema, die aanstootgevend zijn, of op andere wijze niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden, te weigeren.

• Antwoorden mogen niet aanstootgevend zijn, of enige vorm van reclame, illegale inhoud, verstorende computerprogrammatuur, virussen, wormen of Trojaanse paarden bevatten.

• Inzendingen voor deze wedstrijd worden geaccepteerd vanaf 1 oktober 2018 tot 31 januari 2019 middernacht. Vóór of na deze periode worden geen inzendingen geaccepteerd.

Door uw inzending bevestigt u dat

• het antwoord op de vraag geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en aan de vereisten van deze Algemene Voorwaarden voldoet.

• bij deze een onherroepelijke, oneindige, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie verleent aan Mensen met een Missie; deze licentie betreft het gebruik van uw opmerking voor promotionele doeleinden waaronder, zonder beperking, het gebruik op alle websites en op de Facebookpagina van Mensen met een Missie.

Bepalen van de winnaar

• Uit de ontvangen geldige inzendingen zal de jury de uiteindelijke winnaar selecteren door op basis van de volgende criteria tot een objectief oordeel te komen: originaliteit, creativiteit, verband met het opgegeven thema en kwaliteit van de opmerking.

• Mensen met een Missie zal telefonisch contact opnemen met de winnaar van deze wedstrijd. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs moet de winnaar binnen 5 dagen reageren en bewijs leveren van zijn/haar identiteit. In het geval wij in die periode niets van de winnaar hebben vernomen, zal de prijs worden toegekend aan degene die als tweede is geëindigd.

• De beslissing betreffende de winnaar van deze wedstrijd is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Beslissingen betreffende alle andere kwesties die verband houden met deze wedstrijd is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De prijs

• De prijs bestaat uit 1 reportersreis in 2019. De bestemming van de reis zal samen met de winnaar en de projectleider 100 reporters worden bepaald. De winnaar wordt daarmee onderdeel van een reisgezelschap van reporters en zal met de overige reporters deelnemen aan de voorbereidingsmiddag.

• De winnaar accepteert tevens de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor het crowdfunden van minimaal €1.250 binnen zijn eigen netwerk of daarbuiten. Deze opbrengsten zijn bedoeld voor de projecten van Mensen met een Missie in het land dat de bestemming van de reis is.

Prijsvoorwaarden

• Mensen met een Missie is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, uitgaven, belasting, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met de terbeschikkingstelling van de prijs.

• De prijs is niet restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten. In het geval de vermelde prijs niet beschikbaar is, wordt er een alternatief van dezelfde waarde geleverd.

• De te winnen prijs is niet overdraagbaar.

• Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. Evenals vervoer binnen Nederland.

• Door het aanvaarden van de prijs, accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen veiligheid en welzijn, waaronder het regelen van zijn of haar eigen visa en andere reisvereisten zoals vaccinaties.

Algemeen

• Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers ermee akkoord dat de door hun inzending, naam en enige andere persoonsgegevens die zijn verstrekt, door Mensen met een Missie overeenkomstig hun respectieve privacybeleid voor promotionele/marketingdoeleinden worden gebruikt.

• Mensen met een Missie is niet aansprakelijk voor enige verliezen, schades, uitgaven, kosten of vorderingen die voortkomen uit, of verband houden met deze wedstrijd of het gebruik van een prijs, al dan niet op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, voor zijn fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.