“Blijf thuis, dan ben je veilig”, luidt de leus sinds het begin van de coronacrisis. Voor de meeste vrouwen in Bolivia geldt dit niet. Zeven op de tien vrouwen in Bolivia krijgen in hun leven te maken met lichamelijk, seksueel of psychologisch geweld. Vooral thuis. Thuisblijven biedt misschien bescherming tegen het virus. Thuis is verre van veilig.

Harde maatregelen

De Boliviaanse regering neemt harde maatregelen in deze crisis. Eind maart werd een complete lock-down afgekondigd. Iedereen moet binnen blijven. Universiteiten en scholen zijn gesloten. Alleen volwassenen mogen één ochtend in de week naar buiten om boodschappen te doen. Het nummer op je identiteitskaart bepaalt of jij naar buiten mag. In het weekend mag niemand naar buiten. Wie de regels overtreedt, riskeert een hoge boete of een arrestatie.

Meer huiselijk geweld door de coronacrisis

Door deze maatregelen zitten veel Bolivianen zonder werk. Veel van hen verdienen hun geld normaal gesproken op straat, als straatverkoper of taxichauffeur. Het wegvallen van een inkomen zorgt voor oplopende spanning in huishoudens en dit leidt tot meer geweld. Vrouwen kunnen geen kant op. Naar het politiebureau gaan om aangifte te doen van geweld is onmogelijk als je het huis niet uit mag. Ze zitten letterlijk gevangen.

Veilige haven

Wij werken samen met lokale organisaties die normaal een veilige haven zijn voor deze vrouwen. Een plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Een plek waar ze leren dat het niet normaal is als je man je slaat. Waar ze geholpen worden zich aan die gewelddadige situatie te ontworstelen. Die fysieke veilige haven kunnen we nu niet bieden.

Online

Momenteel helpen we de vrouwen zoveel mogelijk via andere kanalen; via online sessies of door te bellen. Maar online sessie kunnen lang niet alle activiteiten vervangen. En lang niet iedereen heeft toegang tot internet.

Hoe wij hulp en ondersteuning bieden

We zetten samen met onze lokale samenwerkingspartners alle creativiteit en vindingrijkheid in om ondanks de omstandigheden, hulp aan slachtoffers van (huiselijk) geweld te bieden. Én om – juist nu – bewustzijn over het probleem te creëren. Zo doen we dat:

  • We verspreiden noodnummers via sociale media, zodat vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, telefonisch aangifte kunnen doen.
  • We bieden online en telefonisch psychologische hulp. Om zoveel mogelijk vrouwen te wijzen op deze hulp, wordt tijdens uitzendingen van het nationale radionetwerk ‘Erbol’ verteld hoe en waar je deze hulp kunt krijgen.
  • We organiseren online autosociocuidado (zelfzorg) sessies. Deze bevatten wisselende oefeningen, waaronder meditatie en ademhalingsoefeningen. Zo proberen we op afstand een moment van rust en veiligheid te creëren.
  • We stimuleren jongeren uit ons netwerk – ambassadeurs tegen geweld – om de dialoog tegen huiselijk geweld aan te gaan. Zij maken filmpjes over het onderwerp en verspreiden die via kanalen als het digitale media platform TikTok.

Blijvende steun is belangrijk

Juist nu is onze steun belangrijk. Morele steun, maar ook concrete hulp. Daarom gaat ons werk onverminderd door. Wij blijven opkomen voor mensen die uitgesloten, onderdrukt of gediscrimineerd worden. Wij blijven strijden tegen onrecht en geweld.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.