Over Mensen met een Missie
Klik op de vragen hieronder om het antwoord te kunnen lezen.

Wat doet Mensen met een Missie?
Mensen met een Missie werkt aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Overtuigingen als dat een man meer waard is dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat de elite meer rechten heeft dan de armen. Overtuigingen die voor polarisatie zorgen. Die opvattingen maken wij bespreekbaar, want wij geloven dat geweld stopt waar mensen met elkaar in gesprek gaan.

Dat doen wij al bijna 100 jaar, op plekken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika waar conflict en geweld overheersen.  Samen met honderden samenwerkingspartners brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Onze lokale samenwerkingspartners zijn échte mensen met een missie. Mensen die hun nek uitsteken voor anderen, zich hard maken voor verandering en een toekomstvisie hebben voor hun gemeenschap.

Waar werkt Mensen met een Missie?
Mensen met een Missie heeft programma’s in veertien landen; Bolivia, Burundi, Colombia, DR Congo, India, Irak, Filippijnen, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mexico, Pakistan, Uganda en Zuid-Sudan. Daarnaast zetten we ons ook in Nederland in om polarisatie tegen te gaan.
Welke resultaten boekt Mensen met een Missie?
In ons jaarverslag kan je de concrete resultaten van ons werk terugvinden. Maar, verhalen geven soms een beter beeld van de verandering die wij teweeg brengen.
Wie werken er bij Mensen met een Missie?
Mensen met een Missie is een fondsenwervende instelling en bestaat uit een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en medewerkers. De medewerkers zijn deskundigen met specifieke expertise en ervaring op een bepaald gebied.

In de landen en regio’s waarin we actief zijn hebben we langdurige relaties opgebouwd met lokaal gewortelde, zeer betrokken partnerorganisaties. Samen met die organisaties voeren we onze programma’s uit. In veel gevallen zijn deze samenwerkingspartners door de bevolking gerespecteerde leiders.

Werkt Mensen met een Missie alleen samen met katholieke organisaties?
Nee, Mensen met een Missie werkt samen met alle mensen van goede wil, die zich – vanuit wat voor inspiratie dan ook – willen inzetten voor een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.
Is een doel van Mensen met een Missie het verspreiden van het christendom of het katholicisme?
Nee, zeker niet. Mensen een missie heeft katholieke, missionaire wortels. Deze traditie inspireert ons om ons in te zetten voor iedereen die uitgesloten, onderdrukt en gediscrimineerd is. Ongeacht levensovertuiging.

 

Werkwijze

Hoe besteedt Mensen met een Missie het geld?
Voor een overzicht van de exacte uitgaven verwijzen wij naar de jaarrekening van 2020. Dit verslag bevat de samengevoegde staat van baten en lasten van de Stichting CMC (de statutaire naam van Mensen met een Missie) en een aantal stichtingen die in het verleden door Mensen met een Missie voor een specifiek doel zijn opgericht.
Is Mensen met een Missie een erkend goed doel?
Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.
Ook zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Gaat Mensen met een Missie verantwoord te werk?
Ja. Wij geloven dat échte verandering van onderop komt. Daarom steunen wij mensen die aan de basis, in dorpen en gemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken. Ons doel is om ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk deel van onze fondsen terecht komt bij deze mensen. We hebben een risico- en sanctiebeleid dat geldt voor alle partnerorganisaties waarmee wij werken. Mensen met een Missie neemt het risico op fraude en corruptie zeer serieus.
Hoe gaat Mensen met een Missie om met mijn gegevens?
Mensen met een Missie legt de gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je dit niet wilt, laat het ons weten via de contactpagina. Lees meer over ons privacybeleid.

 

Steun

Hoe komt Mensen met een Missie aan geld?
Wij betalen ons werk met inkomsten uit fondsverwerving en ontvangen steun van ruim 10.000 particuliere donateurs en zo’n honderd ordes en congregaties. Daarnaast ontvangen wij van de Nederlandse overheid bijdragen voor specifieke projecten.
Waarom is het belangrijk dat ik Mensen met een Missie steun?
Zonder jouw bijdrage kunnen wij vrouwen in Bolivia niet vertellen dat het niet normaal is als je man je slaat. Zonder jouw bijdrage kunnen we niet naast de gediscrimineerde en achtergestelde inheemsen bevolkingsgroepen in Colombia staan om hun rechten te claimen. Zonder jouw bijdrage kunnen we getraumatiseerde mannen en vrouwen in Zuid-Sudan niet helpen vertrouwen te hervinden in zichzelf en de gemeenschap. Zonder jouw bijdrage kunnen we de stem van de Indonesische religieuze leiders die pleiten voor tolerantie en interreligieuze samenwerking niet versterken. Zonder jouw bijdrage kan Mensen met een Missie niet werken aan het veranderen van overtuigingen die tot haat en geweld leiden. Daarom is jouw steun heel hard nodig.
Wanneer wordt mijn donatie afgeschreven?
Een automatische incasso van Mensen met een Missie wordt rond de 21e van de maand afgeschreven.
Wat is stichting CMC?
Stichting CMC is de statutiare naam van Mensen met een Missie. Als je via iDeal een donatie doet aan Mensen met een Missie zie je bovenaan de donatiepagina Stichting CMC staan. Ook in andere communicatie kan je “Stichting CMC” of “Stichting CMC – Mensen met een Missie” tegenkomen als het over Mensen met een Missie gaat.
Waarom staat er een QR-code op de brief van Mensen met een Missie?
Vanaf juni 2023 verdwijnt de acceptgiro als betaalmiddel, waardoor het vanaf dan niet meer mogelijk is om via acceptgiro te doneren. Daarom introduceren we nu alvast een nieuwe manier van betalen. Met de QR-code kun je op eenvoudige wijze op jouw telefoon een donatie doen met iDeal.
Hoe betaal ik via de QR-code?
Met de QR-code kun je snel en eenvoudig mobiel doneren via iDeal. De mobiele apps van de meeste banken hebben een functie om QR-codes te scannen. Als je jouw bank-app opent en deze scanfunctie selecteert, hoef je jouw telefoon alleen maar boven de QR-code op de brief te houden. Er zal dan automatisch een nieuwe betaalopdracht openen waarin je het bedrag kunt kiezen en kunt betalen.
Je kan de QR-code ook scannen met een generieke QR-scanapp of de camera-app op je telefoon. Als je de code scant met een camera- of QR-scanapp en op de link klikt, opent zich een nieuw scherm. In dat scherm vul je het gewenste bedrag in. Wanneer je vervolgens op de doneer-knop klikt, kunt je jouw bank kiezen. Hierna word je automatisch doorgestuurd naar de website van de bank of de mobiele bank-app, waar je de betaling kunt afronden.
Kan ik met acceptgiro blijven betalen?
Tot juni 2023 blijft doneren via acceptgiro mogelijk. Tot die tijd ontvang je nog een acceptgiro bij de brief, precies zoals je van ons gewend bent. Maar om de overgang naar het betalen zonder acceptgiro te vergemakkelijken, bieden we vanaf heden ook al de mogelijkheid om via de QR-code te doneren. Zodat je daar vast aan kunt wennen, als je dat wilt. Zolang er nog een acceptgiro bij de brief zit, kan je zelf kiezen welke betaalmethode je gebruikt.
Hoe kan ik vanaf juni 2023 doneren als ik niet met de QR-code wil of kan betalen?
We begrijpen dat het verdwijnen van de acceptgiro heel vervelend kan zijn. Hoewel we vanaf juni 2023 alleen een QR-code op onze brieven zullen zetten, blijven er ook andere manieren bestaan om een donatie te doen. Vanaf juni 2023 zijn dit de verschillende manieren waarop je kan doneren:
– Via een QR-code op onze brieven en magazines
– Via de donatiepagina op onze website
– Via (eenmalige) automatische incasso

 

Informatie

Hoe kan ik in contact komen met Mensen met een Missie?
Dit kan per e-mail of telefonisch. Alle contactinformatie staat op onze contactpagina.