Freelance HR-professional

Mensen met een Missie is per direct op zoek naar een ervaren freelance HR-professional. Heb jij interesse in een uitdagende opdracht bij een dynamische organisatie werkzaam op het gebied van internationale samenwerking? Reageer dan snel op deze vacature.

Freelance HR-professional Mensen met een Missie

Mensen met een Missie is per direct op zoek naar een ervaren freelance HR-professional voor het opstellen van een functiehuis en functieprofielen. Het uurtarief is tussen € 80,- en € 95,- afhankelijk van ervaring en duur van de opdracht. De verwachting is dat de periode waarin de opdracht afgerond zal worden tot uiterlijk eind december is met daarin verschillende fases waarin de tijdsbesteding per fase zal variëren.

Mensen met een Missie is een organisatie voor internationale samenwerking, die wereldwijd werkt aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met mensen die hun nek uitsteken, die tegen de stroom ingaan en elke dag opstaan tegen onrecht, uitsluiting en onderdrukking. Samen met hen brengen we dialoog op gang tussen groepen die tegenover elkaar staan. Zo maken we schadelijke overtuigingen bespreekbaar, neemt onderlinge haat en wantrouwen af en voorkomen we uitbarstingen van geweld. Vanuit ons kantoor in Den Haag werken we dagelijks met zo’n 35 mensen met passie en betrokkenheid aan een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten. 

De opdracht

Om goed gepositioneerd te zijn voor de toekomst, heeft Mensen met een Missie recentelijk een nieuwe strategie aangenomen die belangrijke wijzigingen voor onze werkwijzen met zich meebrengt. Het hoofddoel van de opdracht van de HR professional is om samen met het management en de teamleads een duidelijk beeld te schetsen van een functiehuis (met functiebeschrijvingen) dat past bij de toekomst van de organisatie. We streven ernaar om eind 2024 een helder en toekomstgericht functiehuis te hebben dat onze nieuwe strategie volledig ondersteunt.

Er zijn verschillende stappen nodig om dit doel te bereiken. Zo moet er samen met het management en de teamleads een inventarisatie gemaakt worden van de behoeften met betrekking tot het functiehuis, rollen en functies ter ondersteuning van de toekomststrategie. Ook moet de huidige situatie in kaart gebracht worden en eventuele ontbrekende functies beschreven worden. Vanuit de huidige situatie moet gekeken worden naar het toekomstige functiehuis en waar nodig functies specifieker beschreven worden met resultaatgebieden en competenties per functie. Medewerkers spelen een actieve rol in dit proces en moeten op de juiste momenten en manieren betrokken worden. Daarnaast moet een inventarisatie gemaakt worden van bestaande HR-instrumenten en, indien nodig, moeten nieuwe instrumenten ontwikkeld worden.

Benodigde kennis, ervaring en vaardigheden 

We verwachten dat de HR-professional snel een goed beeld heeft van de organisatiestructuur, de doelstellingen en strategieën van de organisatie, zodat deze het management optimaal kan ondersteunen in het bouwen van een functiehuis dat afgestemd is op de behoeften van de organisatie. De HR professional heeft organisatorische vaardigheden en ervaring in het beheren van HR-projecten en weet tijdslijnen te bewaken.

De HR-professional heeft uitgebreide ervaring met en kennis van human resources management en bewezen track record in het ondersteunen van organisaties in vergelijkbare processen. Verder is de HR-professional vaardig in het opstellen en herzien van functieprofielen en bekwaam in het analyseren en vergelijken van functies binnen een organisatie.

Verder heeft de HR professional uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels, ervaring met het ontwikkelen van communicatieplannen voor interne HR-processen en weet op passende wijze te communiceren met de verschillende stakeholders in het proces (medewerkers, teamleads, management, Raad van Toezicht).

Werksituatie

De HR-professional werkt op een laptop en telefoon van Mensen met een Missie, krijgt een werkplek ter beschikking op kantoor van Mensen met een Missie. Er is de mogelijkheid tot hybride werken (thuis en op kantoor). De HR-professional is gevestigd in Nederland en rapporteert aan het management.

Enthousiast? 

Heb je vragen naar aanleiding van deze opdrachtomschrijving? Neem dan contact op met Femke van der Biezen op T: + 31 (0)6 30 68 49 05 of femkevanderbiezen@mensenmeteenmissie.nl.

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@mensenmeteenmissie.nl. Je kunt binnen 4 werkdagen een reactie verwachten. Wij zullen doorlopend brieven beoordelen en met mogelijke kandidaten in gesprek gaan.