De groepen die het meest te lijden hebben onder het huidige! gewapende conflict in Colombia zijn de Afro-Colombianen (zo’n 18 procent van de bevolking) en de inheemsen (zo’n 3 procent van de bevolking). De armoede onder deze groepen is disproportioneel. Zo verdienen Afro-Colombianen gemiddeld 500 dollar per jaar tegenover een landelijk gemiddelde van 1500 dollar (Minority Rights, 2007).

Reporter Miriam: “Stipt op tijd bellen we aan. “Dat komt omdat de Europeanen het horloge hebben uitgevonden”, legt de pater uit aan de groep. Daarom zijn ze altijd op tijd, punctueel. In een korte introductieronde nodigt hij ons uit tot verbinding, om – los van het verschil in taal – te communiceren met onze ogen, ons lijf, handen en voeten en vraagt ons onze camera’s even aan de kant te leggen.

Iemand vraagt wat de reden is van ons bezoek aan Cali. “Voor jullie.” “Oh, wat fijn om zo belangrijk te zijn.” Want dat is in dit land voor Afro-Colombiaanse gemeenschappen (zo’n 18% van de bevolking) verre van vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt Mensen met een Missie deze organisatie, die bijdraagt aan de erkenning en verwerking van de (koloniale) geschiedenis van de Afrodesciendentes. Belangrijkste resultaat tot nu toe is de opname van etnische hoofdstukken (capitulos etnicos) in het vredesakkoord.

Met dezelfde ‘handen en voeten’ spreek ik tijdens de koffie met een oudere dame. Ze vraagt me hoe het komt dat Nederland zo’n rijk land is. Wat we dan verbouwen, en exporteren. Of we dan ook olie of mineralen in de grond hebben zitten. Ik mompel iets over landbouw en bloemen… De gouden eeuw mag niet meer, dus de uitleg over onze VOC-mentaliteit laat ik voor het gemak maar even achterwege.”

Padre Venanzio en een deel van het team. De gemotiveerde en warme spirit van het team  werkt aanstekelijk.

Wat is er aan de hand?
Afro-Colombianen en inheemsen hebben minder toegang tot educatie, gezondheidszorg en infrastructuur. De gebieden waarin zij van oudsher wonen zijn vruchtbaar, rijk aan grondstoffen en mineralen of hebben geostrategische belangen. Gewapende groepen proberen deze gebieden met grof geweld op te eisen, om daarmee controle te krijgen over illegale gewassen (met name cocaïne en marihuana), drugsroutes en doorvoerhavens (onder andere de haven in Buenaventura) en mineralen (zoals smaragd, coltan en goud).
Afro-Colombianen en inheemsen krijgen op grote schaal te maken met verdrijvingen, moorden, verdwijningen, mensenhandel en gedwongen rekrutering. Vrouwen krijgen bovendien te maken met seksueel geweld en gedwongen arbeid.

From victom to victorious person – Padre Venanzio

Diverse organisaties rond de Pacifische kust komen op voor de rechten van de Afro-Colombianen en inheemsen. Waaronder de organisatie die we vandaag in Cali hebben bezocht en ondersteunen. Zij zetten educatie in als wapen. “From victom to victorious person” – aldus Padre Venanzio. Meer lezen over deze organisatie? Lees ook dit verslag.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.