‘Escuela popular de genero y formación socio-politica’. Een ‘school’ waar empowerment en onderwijs wordt ingezet als strategie tegen misbruik, mensenhandel en ander geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Jonge vrouwen uit de armere wijken van Medellin wisselen op deze veilige plek kennis uit en leren over onder andere gendernormen, het aangeven van de (eigen) grenzen, hun eigen lichaam en seksueel geweld.
Ze maken ook kennis met de mogelijkheden voor politieke participatie, zodat de jonge dames zelf actief kunnen bijdragen aan het vredesproces.

In Medellin bezochten wij de school waar Mensen met een Missie nauw mee samenwerkt. 

Reporter Stephanie: “With a lack of information about sex and difficulty in accessing contraception, it’s no surprise Colombia has one of the highest rates of teen pregnancies in Latin America.

A partner org of @mensenmeteenmissie organizes free weekly sexual and reproductive health classes at a local young women’s center. It’s a diverse group of girls and women attending. There’s also a sign language interpreter present, granting sex ed access to deaf girls who are usually left out of the conversation – leaving them even more vulnerable.

One in five Colombian girls between 15 to 19 years are or have been pregnant. The director of the center tells us this is also fueled by rape at the hands of relatives and stepfathers – a common occurrence here. Worldwide, pregnancy and birth complications are the leading cause of death of girls in this age group.

As always, education is key and the ripple effect of knowledge is real. The girls attending share what they’ve learned with their friends, and once they have finished a course of classes, they can become a teacher assistent for the next course.

During class, the girls talk, laugh and cuddle. It’s obvious they feel loved and safe here. How wonderful, and how important, that they have a place like this center to come to!”

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.