De kick-off van de jongerenuitwisseling vond vandaag plaats. Wat een energie, wat een inspiratie en wat goed dat deze jongeren met elkaar in contact komen. 

Gedurende de dag hebben de jongeren elkaar beter leren kennen, problemen én ideeën met elkaar gedeeld. Ze hebben meer geleerd over de problematiek in Kenia op landelijk niveau en hebben meer inzicht gekregen in hoe er wordt samengewerkt tussen jongeren, vrouwen en de politie om radicalisering tegen te gaan.

De “County Commissioner” ook wel het hoofd van de provincie heet de jongeren officieel welkom en vertelt hen meer over het verschil tussen de harde aanpak van de politie van een aantal jaar geleden en de nieuwe aanpak. Het gesprek aangaan met de jongeren zelf.

Lily doet een oefening met de jongeren die ook wordt gedaan met jongeren in de communities in Kenia. Met de oefening wordt meer begrip en bewustzijn gecreëerd. Lily heeft wel een boodschap voor de jongeren van de uitwisseling: “Whatever we learned we take it to the community and share. We don’t keep it here”

De jongeren gaan echt het gesprek met elkaar aan. Ze willen van elkaar leren, maar delen ook gedeelde zorgen.

It takes a village to raise a child. Great value by the Dutch society to prevent radicalization – Phyllis from Kenia

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.