Wereldwijd is de afgelopen jaren een trend van radicalisering en een toename van spanningen tussen religies merkbaar. Dat leidt tot onder andere conflicten, discriminatie en uitsluiting van religieuze minderheden.

Wantrouwen tussen religieuze groepen vergroot de kans op conflict.

Vaak is het niet religie op zich de oorzaak hiervan, maar spelen politieke en economische factoren een grote rol. Dit in combinatie met wantrouwen en vooroordelen tussen religieuze groepen zijn een broedplaats voor radicalisering, conflict en uitsluiting. Daarom werkt Mensen met een Missie aan het versterken van interreligieuze relaties.

Op Mindanao (Filipijnen) brengen wij christenen, moslims en lumads (inheemsen) bij elkaar en proberen wij onderlinge haatgevoelens weg te nemen.

Praten over geloof

Vertrouwen tussen religieuze groepen kan ontstaan als mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over rituelen en tradities.

In Indonesië brengen wij vrouwen van verschillende religies bij elkaar om onderlinge spanningen weg te nemen.

Daarnaast is het belangrijk dat mensen en instanties met veel invloed, zoals religieuze leiders, overheidsfunctionarissen en politici religieuze tolerantie promoten.

Mensen met een Missie werkt daarom aan het stimuleren van interreligieus dialoog door:

  • Samenbrengen van verschillende doelgroepen om relaties met andere geloofsgroepen aan te gaan of te verbeteren;
  • Samenbrengen van lokale religieuze en informele leiders om radicalisering binnen de eigen gemeenschap tegen te gaan;
  • Lokale overheden en overheidsfunctionarissen aan te sporen om actie te nemen tegen discriminatie van religieuze minderheden;
  • Lobbyen om betere wetgeving of toepassing van wetgeving die vrijheid van geloof garandeert, mogelijk te maken.

Dit doet Mensen met een Missie in Kenia, Indonesië, Pakistan en in de Filipijnen.

Missies voor Interreligieuze dialoog

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Kenia Interreligieuze dialoog

Elga Sarapung

In Indonesië zijn er steeds vaker geweldsincidenten uit naam van het geloof. Elga pakt o.a. het onderwijs aan om vrede tussen religies te bevorderen.

Indonesië Interreligieuze dialoog

Father Sebastiano

Op Mindanao heerst decennialang conflict tussen christenen en moslims. Father Sebastiano probeert haatgevoelens tussen hen weg te nemen.

Filipijnen Interreligieuze dialoog

Lian Gogali

In Poso wantrouwen christenen en moslims elkaar. Reden genoeg voor Lian om een vrouwenschool op te richten.

Indonesië Interreligieuze dialoog

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.