Wij verwerken je gegevens om je te informeren over onze activiteiten. Lees onze privacy verklaring voor meer informatie.

Help mee geweld tegen vrouwen te stoppen
In Bolivia heerst de overtuiging dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. Mannen leren van jongs af aan dat ze agressief en dominant horen te zijn, vrouwen dat ze moeten gehoorzamen. Samen met 13 Boliviaanse samenwerkingspartners werkt Mensen met een Missie hard aan het veranderen van deze overtuigingen.

Veelgestelde vragen
Klik op de vragen hieronder, om het antwoord te kunnen lezen.

Wat doet Mensen met een Missie precies?
Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Overtuigingen als deze zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot haat en geweld. Met vaak vreselijke gevolgen. Voor de vrouw in Bolivia die vermoord wordt alleen omdat ze vrouw is. Het meisje in Uganda dat op haar veertiende met een veel oudere man moet trouwen. De kasteloze in India die een tempel of kerk niet mag betreden omdat hij als onrein gezien wordt.

Om dit vreselijke geweld tegen te gaan, brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. We starten de dialoog over gelijkwaardigheid en zetten ons in om onderling wantrouwen weg te nemen. Een lange weg. Dat weten we. Maar we houden vol. Wij geloven dat échte verandering alleen mogelijk is als we de kern van het probleem aanpakken: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de ander.

Wat doet Mensen met een Missie met mijn geld?
Wij werken wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Dat werk doen we niet alleen. Dat doen wij samen met honderden lokale samenwerkingspartners.

Met jouw donatie kunnen wij deze partners op allerlei manieren  ondersteunen: van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek.

Hoeveel van jullie bestedingen gaat naar het werk in het buitenland?
Wij willen blijvend een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen die te maken krijgen met discriminatie, uitsluiting en geweld. Ons werk vraagt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Daarom werken we zo efficiënt en duurzaam mogelijk en verwachten dat ook van onze lokale partners.

In 2021 gaven we 93,6% van onze inkomsten uit aan onze doelstellingen. De overige 6,4% procent gaven we uit aan beheer & administratie en fondsenwerving.

In welke landen werkt Mensen met een Missie?
Mensen met een Missie heeft programma’s in veertien landen; Bolivia, Burundi, Colombia, DR Congo, India, Irak, Filippijnen, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mexico, Pakistan, Uganda en Zuid-Sudan. Daarnaast zetten we ons ook in Nederland in om polarisatie tegen te gaan.
Ik wil graag contact met Mensen met een Missie. Hoe doe ik dat?
Heb je vragen, een suggestie of wil je je gegevens wijzigen? Neem gerust contact op via  onze contactpagina.