Hartelijk dank voor jouw steun!

Namens alle vrouwen in Uganda en elders in de wereld die lijden onder geweld en uitsluiting, enorm bedankt voor je bijdrage.

Hartelijke groet, 

Lina Zedriga
Directeur RACI
Samenwerkingspartner Mensen met een Missie in Uganda