Steun ons

Periodieke Schenking Periodieke schenking
Wist u dat u tot 52% belastingvoordeel ontvangt als u een periodieke schenking doet?
Nalatenschappen Schenking testament
Uw laatste gift voor 100% toe aan Mensen met een Missie omdat wij vrijgesteld zijn van successierechten.
Fonds op naam Fonds op naam
Mensen met een Missie stelt kosteloos een fonds op naam voor u in.