Veelgestelde
vragen

Misschien heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

FAQ

Over het statement

Waarom een statement tegen polarisatie?

Wij maken ons zorgen om de wereldwijd sterk toenemende polarisatie. Steeds meer mensen komen tegenover elkaar te staan. Over moeilijke onderwerpen lijkt het gesprek onmogelijk. De ene groep kijkt vanuit het eigen perspectief met argwaan naar ‘de ander’. We drijven uit elkaar.

En waar mensen niet meer met elkaar praten, groeit het risico op geweld. Dat zien we in Nederland en in de rest van de wereld. Wij geloven dat geweld stopt waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Wij geloven dat je polarisatie en geweld kunt tegengaan door naar elkaar te luisteren. En dat de meeste mensen liever leven in een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Met het verspreiden van deze poster toon jij je ook een medestanders voor dialoog.

Waarom bijdragen aan een krantenadvertentie?

Wij maken ons zorgen om de wereldwijd sterk toenemende polarisatie. Steeds meer mensen komen tegenover elkaar te staan. Over moeilijke onderwerpen lijkt het gesprek onmogelijk. De ene groep kijkt vanuit het eigen perspectief met argwaan naar ‘de ander’. We drijven uit elkaar.

Maar we weten ook dat de meeste mensen liever leven in een wereld waarin we met elkaar praten in plaats van vechten. Ben jij één van die mensen en wil je ook een ander geluid laten horen? Draag dan bij aan de krantenadvertentie en word medeondertekenaar van dit statement in de krant.

Krantenadvertenties zijn duur. En de giften van onze donateurs zetten we in voor onze projecten voor slachtoffers van onderdrukking, discriminatie en uitsluiting. Daarom vragen we jou een bijdrage te doen. Met deze advertentie kunnen we laten zien dat wij met velen zijn die geloven in de kracht van het gesprek.

Welke tekst staat er precies op de poster?

LATEN WE BEGINNEN NAAR ELKAAR TE LUISTEREN

Waar is het gesprek gebleven?
Wij maken ons zorgen om de wereldwijd sterk toenemende polarisatie. Er wordt naar elkaar geschreeuwd in plaats van geluisterd. Steeds minder mensen gaan met elkaar in gesprek. Dan kan en móet anders.

Wij geloven dat iedereen gelijkwaardig is. Maar wanneer mensen elkaar niet ontmoeten, staan zij minder open voor andere perspectieven. En worden de schadelijke overtuigingen over elkaar juist versterkt.

Om die overtuigingen te doorbreken zetten wij in op dialoog. We brengen mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. Maken schadelijke overtuigingen bespreekbaar en zetten ons in om onderlinge haat en wantrouwen weg te nemen.

Mensen met een Missie komt op voor mensen die lijden onder haat en geweld. We werken aan een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Hoe kan ik helpen het statement te verspreiden?

Laat hier je e-mailadres achter en ontvang vanuit ons een bedank e-mail met daarin een downloadlink naar onze campagne poster.

De poster kun je online verspreiden of zelf afdrukken als raamposter.

Besluit je een eenmalige bijdrage te doen dan kunnen wij advertentieruimte inkopen bij (Nederlandse) dagbladen en op die manier het statement nóg breder onder de aandacht brengen. 

Wat doet Mensen met een Missie met de gegevens die ik heb achtergelaten?

Mensen met een Missie legt de gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.

Indien je het formulier hebt ingevuld en hierbij je telefoonnummer hebt achtergelaten, kunnen wij jou eenmalig bellen om te informeren over dit statement of om je steun te vragen.

Als je dit niet wilt, laat het ons weten via de contactpagina. Lees meer over ons privacybeleid.

Over Mensen met een Missie

Wat doet Mensen met een Missie precies?

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Overtuigingen als deze zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot haat en geweld. Met vaak vreselijke gevolgen. Voor de vrouw in Bolivia die vermoord wordt alleen omdat ze vrouw is. Het meisje in Uganda dat op haar veertiende met een veel oudere man moet trouwen. De kasteloze in India die een tempel of kerk niet mag betreden omdat hij als onrein gezien wordt.

Om dit vreselijke geweld tegen te gaan, brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. We starten de dialoog over gelijkwaardigheid en zetten ons in om onderling wantrouwen weg te nemen. Een lange weg. Dat weten we. Maar we houden vol. Wij geloven dat échte verandering alleen mogelijk is als we de kern van het probleem aanpakken: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de ander.

Wat doet Mensen met een Missie met mijn geld?

Wij werken wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Dat werk doen we niet alleen. Dat doen wij samen met honderden lokale samenwerkingspartners.

Met jouw donatie kunnen wij deze partners op allerlei manieren ondersteunen: van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek.

Hoeveel van jullie bestedingen gaat naar het werk in het buitenland?

Wij willen blijvend een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen die te maken krijgen met discriminatie, uitsluiting en geweld. Ons werk vraagt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Daarom werken we zo efficiënt en duurzaam mogelijk en verwachten dat ook van onze lokale partners.

In 2021 gaven we 93,6% van onze inkomsten uit aan onze doelstellingen. De overige 6,4% procent gaven we uit aan beheer & administratie en fondsenwerving.

In welke landen werkt Mensen met een Missie?

Mensen met een Missie heeft programma’s in veertien landen; Bolivia, Burundi, Colombia, DR Congo, India, Irak, Filippijnen, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mexico, Pakistan, Uganda en Zuid-Sudan. Daarnaast zetten we ons ook in Nederland in om polarisatie tegen te gaan.

Werkt Mensen met een Missie ook in Nederland?

Mensen met een Missie werkt nu voornamelijk in het buitenland, maar met jouw steun willen we ook in Nederland actief worden en onze ervaring vanuit het buitenland inzetten. De eerste stappen zijn gezet. En de toenemende polarisatie laat alleen maar meer zien hoe sneller we ons in kunnen zetten, hoe beter dat is.

Is Mensen met een Missie een erkend goed doel?

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.

Ook zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Ik wil graag contact met Mensen met een Missie. Hoe doe ik dat?

Heb je vragen, een suggestie of wil je je gegevens wijzigen? Neem gerust contact op via  onze contactpagina.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Neem contact op