Mensen met een Missie

Mensen met een Missie is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit, en is geworteld in de spiritualiteit van haar stichters, de Nederlandse religieuzen. Deze spiritualiteit is de drijvende kracht achter onze inzet voor iedereen die gemarginaliseerd wordt.

Het doel is om de overtuigingen te veranderen die leiden tot haat en geweld, zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Mensen met een Missie ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die hun nek uitsteken, die tegen de stroom ingaan en strijden tegen onrecht en uitsluiting. Onze aanpak is kleinschalig en lokaal. Wij geloven dat echte verandering van onderaf komt.

Organisatie

Op het kantoor in Den Haag werken ruim 35 mensen die dagelijks met passie en betrokkenheid aan een wereld werken waarin mensen nieuwsgierig naar elkaar zijn, en met elkaar praten in plaats van vechten.

De dagelijkse leiding van Mensen met een Missie is in handen van de directeur-bestuurder. Hij of zij is bestuurdersaansprakelijk en eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Mensen met een Missie, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol, zij ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de organisatie leidt volgens de visie en missie van de Stichting CMC – Mensen met een Missie en volgens de principes en richtlijnen van good governance.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Mensen met een Missie bestaat momenteel uit vijf personen. De leden beschikken ieder over specifieke kennis en ervaring waardoor ze enerzijds een klankbord kunnen zijn voor de directeur-bestuurder en anderzijds hun toezichthoudende rol kunnen vervullen.

De raad van toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen en wordt ondersteund in haar taken door de secretaris van het bestuur en de raad van toezicht. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de raad van toezicht is informeel met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling. Uitgangspunt voor de samenwerking is wederzijds vertrouwen.

De raad van toezicht van Mensen met een Missie verwelkomt graag nieuwe leden met een kritische blik en een opbouwende houding in haar midden. Wat de leden van de raad van toezicht en de medewerkers van Mensen met een Missie bindt, is een passie voor internationale samenwerking, vanuit de vaste overtuiging dat wij als mensheid zorg moeten dragen voor elkaar en dat ieder mens een unieke en waardevolle bijdrage te leveren heeft aan een betere samenleving.

Profiel Secretaris Raad van Toezicht

Door het aftreden van één van de leden ontstaat er een vacature binnen de raad van toezicht. De raad van toezicht zoekt een secretaris met financiële kennis. De nieuwe secretaris van de raad van toezicht:

  • herkent zich in de missie en visie van Mensen met een Missie en het katholiek sociaal denken;
  • beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, heeft een brede maatschappelijke blik en een goed strategisch denkvermogen;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is een empathisch mens met een open blik en is geïnteresseerd in internationaal, intercultureel en interreligieus samenwerken;
  • heeft ruime ervaring in de bancaire wereld en een gedegen kennis van beleggen;
  • heeft bij voorkeur ervaring met een audit-commissie, inclusief interactie met externe accountant en andere adviseurs;
  • heeft een goede beheersing van de Engelse taal.

De vacature staat voor iedereen open. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een bi-culturele achtergrond.

Vergoeding en procedure

De functie is onbezoldigd, wel is er een onkostenvergoeding. Een gesprek met de directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht maakt onderdeel uit van de procedure.

Mensen met een Missie is een organisatie waar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie voorop staan en waar iedereen zich welkom en gewaardeerd moet voelen. Haar diversiteit, én die van de wereld, is waar haar kracht ligt. Alleen samen komen we vooruit. Naast uw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van uw identiteit onze raad van toezicht rijker, innovatiever en beter.

Solliciteren

Als u interesse heeft in deze functie, dan ontvangen wij graag vóór 1 november 2022 uw CV en motivatiebrief ter attentie van Pieter Mensing. pietermensing@mensenmeteenmissie.nl +31 (0)6 82 87 61 44

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.