Indonesië is het land met de grootste moslimbevolking ter wereld: ca. 90% van de ruim 245 miljoen Indonesiërs hangt dit geloof aan. Daarnaast heeft het land een grote diversiteit in geloof (10% Christen, 1,7% Hindoe, 0,7% Boeddhist en 0,5% andere geloven), etniciteit en culturen.

Respect voor pluralisme en vrijheid van godsdienst zijn ingebed in de Indonesische staatsfilosofie van Pancacila en in de grondwet.

Wat is het probleem?

De afgelopen decennia zijn conflicten en geweld op basis van religie toegenomen. Er is een groeiend klimaat van intolerantie, een toename van discriminatie tegen minderheden en radicalisering. Extremistische groepen, hoewel in de minderheid, hebben veel invloed op de politieke en op het bredere publiek. Dit komt onder andere door haat zaaiende berichten die worden verspreid op sociale media.

Lian Gogali werkt in Poso, op het eiland Sulawesi, met haar vrouwenschool aan religieuze tolerantie

Zo werken wij aan religieuze tolerantie in Indonesië

We werken samen met lokale leiders (vrouwen, jongeren, religieuze leiders) om tolerantie te bevorderen, discriminatie te verminderen en radicalisering tegen te gaan. Deze lokale leiders doen dit samen met andere lokale religieuze en etnische groepen.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Vrouwen uit verschillende religieuze groepen in Poso werken samen aan traumaverwerking en de oplossing van lokale problemen op het gebied van milieu, economie en onderwijs;
  • Jongeren op Java laten via sociale media een tegengeluid horen door positieve berichten over diversiteit en tolerantie te delen;
  • Er wordt samengewerkt met lokale overheden en nationale beleidsmakers om lokale gemeenschappen te steunen en maatregelen te nemen die tolerantie bevorderen en discriminatie en radicalisering tegengaan.

De inzet in Indonesië ter promotie van religieuze tolerantie is onderdeel van het programma “Freedom of Religion and Belief” dat Mensen met een Missie in zowel Indonesië als Pakistan en Kenia uitvoert.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.