Mensen met een Missie zijn wij samen. En samen zijn wij van betekenis. Ruard Ganzevoort deelt zijn visie op de rol van religie in buitenlandbeleid.

Waarom moeten diplomaten, militairen, wetenschappers en ontwikkelingswerkers zich met religie bezighouden? Die vraag krijg je in seculier Nederland al snel wanneer je religie aankaart.

De rol van religie was gespreksonderwerp op de grote expertmeeting die Mensen met een Missie organiseerde. Samen met andere maatschappelijke organisaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, waar ik zelf werk, brachten ze experts bij elkaar.

Waarom religie?

Mijn antwoord is dat religie bij de mooiste cultuurgoederen hoort én bij de gevaarlijkste. Dat het mensen aanzet tot naastenliefde en verbroedering, maar ook tot haat en geweld. Aalmoezen en bomgordels kunnen allebei de vrucht van religie zijn.

Dat lijkt een eenvoudig antwoord, maar het leidt natuurlijk tot een veelvoud aan vragen. Vragen over hoe we de verschillende theologische inhouden beoordelen. Over de concrete praktijk van het werken met verschillende religieuze groeperingen. Over de neutraliteit van de overheid. Omdat die vragen complex zijn, is het nodig om ze te ontrafelen, samen met overheden, niet-gouvernementele organisaties, religieuze gemeenschappen en wetenschappers.

Aalmoezen en bomgordels kunnen allebei de vrucht van religie zijn.

Vanuit de eigen inspiratie

Het eerste en belangrijkste leerpunt is voor mij dat een versimpeld antwoord niet werkt. Religie is niet altijd positief en niet altijd negatief. En mijn religie is niet beter dan die van een ander. De grote uitdaging voor ons allemaal is kritisch te kijken naar de eigen traditie en naar die van anderen. En je af te vragen wélke elementen heilzaam zijn en welke schadelijk. Uiteindelijk gaat het er niet om welke God de beste is, maar om hoe we in deze wereld samen in vrede kunnen leven. Vanuit de eigen inspiratie, zoals Mensen met een Missie laat zien, gericht op het welzijn van ons allemaal.

Ruard Ganzevoort is Decaan van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij Eerste Kamerlid voor Groenlinks (deze foto is gemaakt tijdens de expertmeeting 2019).

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.