Zuid-Sudan heeft de afgelopen decennia in permanente staat van oorlog verkeerd. Ondanks de veelbelovende onafhankelijkheid in 2011, brak in december 2013 een burgeroorlog uit. De bevolking is zwaar getroffen door buitensporig wreed militair optreden en grove mensenrechtenschendingen. Het conflict heeft een grote uitwerking op de persoonlijke verhoudingen in relaties, binnen families en in lokale gemeenschappen. Lokale conflicten, huiselijk geweld, gebroken relaties en alcoholisme zijn enkele concrete gevolgen van de vele traumatische ervaringen die mensen te verwerken hebben gekregen.

Onze aanpak 

Om leren gaan met traumatische ervaringen is de eerste stap op weg naar vredesopbouw en verzoening op lokaal niveau. Met sessies in de gemeenschap, bestaande uit bijvoorbeeld zang en dans, wordt bijgedragen aan het genezingsproces van zowel individu als gemeenschap. Slachtoffers met ernstige trauma’s krijgen bovendien individuele psychosociale hulp.

Resultaten

Onze inspanningen hebben allereerst geleid tot de acceptatie van psychosociale hulpverlening, wat in de Zuid-Sudanese context verre van vanzelfsprekend is. Bovendien worden jaarlijks 6895 mensen getraind over het effect van traumatische ervaringen op mensen, krijgen 1318 mensen individuele hulp bij traumaverwerking en worden 124 mensen opgeleid tot begeleiders van slachtoffers. Hierdoor zijn duizenden mensen weer in staat hun leven op te pakken, zelfstandig inkomen te verwerven en de band met familieleden opnieuw op te bouwen.

 

Projecten

Bekijk alle projecten in Zuid-Sudan

Oorlogswonden helen

In vluchtelingenkamp Tong Ping in Juba bieden wij eten, schoon drinkwater en psychosociale steun aan vrouwen en kinderen. Een belangrijke stap naar vrede en verzoening.

Zuid-Sudan