Wat is er aan de hand in de Filipijnen?

Mensen met een Missie werkt aan interreligieuze en interetnische tolerantie in Mindanao. We slaan bruggen tussen drie bevolkingsgroepen die historisch gezien een gespannen relatie hebben: de oorspronkelijke bewoners (Lumads), de moslimbevolking (Moro) en de overwegend christelijke bevolking (migranten). Anders dan de rest van de Filipijnen is het zuidelijke eiland Mindanao nooit echt gekoloniseerd geweest. Daardoor is het verlangen naar autonomie bij de moslimbevolking altijd sterk gebleven. In de loop der jaren zijn veel christenen naar Mindanao gekomen en zijn er problemen ontstaan over land en bestuurlijke macht. Dat leidde tot verschillende periodes van gewapend conflict. In 2012 tekenden moslimrebellen en de Filipijnse regering een voorlopig vredesakkoord, maar het conflict blijft tot op de dag van vandaag sluimeren.

 

 

Wantrouwen en vooroordelen

Jaren van conflict, eigenbelang, politieke spelletjes en angst hebben geleid tot diepgeworteld wantrouwen en vooroordelen tussen de drie bevolkingsgroepen. Dit manifesteert zich vooral langs de lijnen van religieuze en etnische identiteiten. Elke groep heeft te maken met vooroordelen van en over anderen. Het wantrouwen wordt in stand gehouden doordat de groepen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen bubbels. Vooroordelen blijven bestaan door een gebrek aan contact en samenwerking.

Wat doen we in de Filipijnen?

Samen met onze lokale samenwerkingspartners richten we ons op het veranderen van overtuigingen die leiden tot polarisatie en uitsluiting, en op het doorbreken van schadelijke machtsdynamieken. Dat doen we door in te zetten op dialoog, positieve rolmodellen, het vergroten van bewustzijn, kennis en zelfvertrouwen, het steunen en aanmoedigen van jongeren en vrouwen, en lobby.

Zo werken we aan vrede op Mindanao:
– Jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar brengen (bijvoorbeeld in zomerkampen) om zo vooroordelen en onderlinge spanningen weg te nemen;
– Ontwikkelen van een gereedschapskist (materiaal) voor interreligieuze vredesopbouw;
– Ondersteunen van slachtoffers van conflict, door hulp en juridische bijstand;
– Campagne en lobby voor recht op land voor de Lumads in Mindanao;
– Creëren van een platform waar lokale moslimgroepen hun vredesagenda en wensen kunnen uiten – aan elkaar, aan de media, en aan lokale overheid.

Gerelateerd nieuws