Wat is er aan de hand in India?

De situatie in India is heel complex. Het is een land met een enorme diversiteit. Maar sinds de pro-hindoe partij BJP in 2014 aan de macht kwam is uitsluiting van en geweld tegen minderheden als moslims en christenen enorm toegenomen. Dwars door de religieuze groepen heen leeft in India ook het kastensysteem. Dalits, kastelozen, hebben nauwelijks rechten en worden door hogere kasten overal buitengehouden. Daarnaast worden vrouwen van alle kasten en religieuze achtergronden structureel uitgesloten.

Hindoe-fundamentalisme

Onder druk van het opkomende hindoe-fundamentalisme worden verschillende religieuze bevolkingsgroepen in India tegen elkaar opgezet. De spanningen lopen op en dat uit zich steeds vaker in uitsluiting en geweld. De huidige hindoe-nationalistische regering creëert een klimaat van religieuze verdeeldheid. Zij promoot een idee van India als het moederland van alle hindoes, waar mensen van andere religies een soort tweederangsburgers worden.

Wat doen we in India?

Om deze tendens van intolerantie tegen te gaan, steunen wij in India mensen die een ander ideaal voor hun land voor ogen hebben: een land waarin alle mensen gelijk behandeld worden, ongeacht hun geloof, kaste of geslacht. Samen organiseren we bijvoorbeeld trainingen voor jongeren met verschillende religieuze achtergronden en uit alle lagen van de maatschappij. Daarin leren ze elkaar en elkaars achtergrond beter begrijpen. We maken ons ook hard voor gelijkwaardige rechten voor religieuze minderheden, Dalits en vrouwen, met bijvoorbeeld juridische steun, trainingen, lobby bij lokale overheden en voorlichting.

Zo werken wij aan minder verdeeldheid in India:

  • Trainen van kastelozen zodat zij hun rechten kunnen claimen bij overheidsinstanties zoals de politie;
  • Trainen van vredeswerkers die in hun lokale gemeenschap bemiddelen bij conflicten;
  • Samenbrengen van religieuze leiders en studenten en scholieren van diverse religies en het oprichten van vredescomités;
  • Samenbrengen van hindoes, christenen en moslims uit verschillende kasten;
  • Opvang en educatie van vrouwen zodat zij economisch zelfstandig worden.

Gerelateerd nieuws