In Pakistan is de politieke en maatschappelijke invloed van extremistische islamitische groepen steeds groter geworden in de laatste decennia. Geweld, discriminatie en onrecht tegen religieuze minderheden en vrouwen neemt toe. De Pakistaanse overheid biedt nauwelijks hulp aan slachtoffers.

Onze aanpak

Mensen met een Missie werkt in de provincie Punjab aan een meer vreedzame en inclusieve samenleving, waarin moslims, christenen en hindoes elkaar beter verstaan en respecteren. Wij sporen de overheid aan om wettelijke bescherming te bieden aan religieuze minderheden en vrouwen. Ook zorgen wij ervoor dat vrouwen en meisjes meer kansen krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving. Op interreligieuze bijeenkomsten in dorpen en wijken wordt het belang van religieuze tolerantie benadrukt. De rechten van religieuze minderheden worden beschermd door juridische bijstand aan slachtoffers, voorlichting aan de basis over rechten, lobbyactiviteiten en publiekscampagnes. De positie van vrouwen wordt versterkt door hen te organiseren in lokale vrouwengroepen.

Resultaten

In de afgelopen jaren zijn zo’n 5000 vrouwen georganiseerd in 150 lokale vrouwengroepen. Zij zijn nu beter op de hoogte van de oorzaken en gevolgen van gendergerelateerd geweld en van de aanwezigheid van beschermende wetten en overheidsvoorzieningen. Het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de assertiviteit van veel vrouwen is gegroeid. Ook worden slachtoffers gestimuleerd om aangifte te doen van schendingen van rechten en geweld bij de politie en de autoriteiten. Wij hebben contacten opgebouwd op met politici, beleidsmakers, politieagenten, advocaten en rechters en gaan een kritische dialoog aan te gaan en hen te stimuleren om actie te ondernemen tegen mensenrechtenschendingen. Via publiekscampagnes dragen wij bij aan het maatschappelijk debat en kritisch bewustzijn over de rechten van religieuze minderheden en vrouwen in Pakistan.

Projecten

Bekijk alle projecten in

Geen berichten gevonden