Mexico wordt gedomineerd door geweld. Corruptie leidt ertoe dat politie en militairen samenwerken met de georganiseerde criminaliteit. In de deelstaten Chiapas, Guerrero en Morelos is sprake van botsende belangen tussen verschillende partijen. Een sluimerende conflictsituatie en militarisering is het gevolg. Mensenrechten, met name van inheemsen, worden zwaar geschonden.

 

Onze aanpak

Mensen met een Missie wil een bijdrage leveren aan vredesopbouw en preventie van escalatie van de sociale conflicten in Chiapas, Guerreo en Morelos. Hierbij worden door middel van workshops de capaciteiten van mensen, de lokale organisaties en de inheemse gemeenschappen versterkt. Door actief te worden binnen netwerken kunnen zij zelf opkomen voor hun individuele en collectieve rechten en hun achtergestelde positie binnen de Mexicaanse maatschappij verbeteren. Dit wordt ondersteund door de lokale media en het gebruik van social media.

Resultaten

Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat jongeren, vrouwen en mannen zich hebben georganiseerd. Zij zijn in hun gemeenschappen aan de slag gegaan om de levensomstandigheden te verbeteren en zij hebben geleerd om beter om te gaan met (lokale) conflicten binnen en tussen de inheemse gemeenschappen. Hierdoor worden sluimerende conflicten in de kiem gesmoord en vinden er minder mensenrechtenschendingen plaats. In een aantal gemeenschappen hebben vrouwen een belangrijkere rol gekregen en hebben zij nu een leidende positie binnen de organisaties. Vele mediaboodschappen zijn er geproduceerd en de zichtbaarheid van de problemen in de verschillende deelstaten is sterk verbeterd. Wij dragen ook bij aan de internationale aandacht voor Mexico.

Projecten

Bekijk alle projecten in Mexico

Stem tegen geweld

De bevolking van Chiapas heeft dagelijks te maken met schendingen van mensenrechten. Hoe vecht je hiertegen als de overheid je grootste vijand is?

Mexico