Project

De-radicalisering en vergroten van tolerantie in Kenia

Terug naar projectoverzicht

Wat is er aan de hand in Kenia?

De laatste 10 jaar zijn interreligieuze spanningen en radicalisering in Kenia toegenomen. Het gevoel van achterstelling onder moslimgemeenschappen leidt tot isolement en maakt vooral jongeren vatbaar voor rekrutering door gewelddadige radicale groepen. De overheid treedt met harde hand op in het aanpakken van terrorisme. Zo versterkt vaak het gevoel van achterstelling onder moslimgroepen en worden de spanningen tussen verschillende religieuze groepen vergroot.

Religieuze discriminatie

De meerderheid van de Keniaanse bevolking is christelijk, waarvan 47% protestants en 23% katholiek. De grootste religieuze minderheidsgroep is moslim met 11% van de bevolking, gevolgd door andere groepen zoals hindoes en mensen die traditionele religies aanhangen.

De Keniaanse grondwet waarborgt vrijheid van godsdienst en verbiedt religieuze discriminatie. Toch wordt een deel van de moslim gemeenschappen, vooral in de kustgebieden, achtergesteld en gemarginaliseerd ten opzichte van de andere religieuze groepen.

Wat doen we in Kenia?

We werken met lokale vrouwenleiders, jongerenleiders en religieuze leiders uit verschillende religieuze groepen in Mombasa en Kwale samen om de rekrutering van jongeren door Al Shabaab tegen te gaan. Ook werken we aan het verbeteren van de relaties tussen verschillende religieuze gemeenschappen op lokaal niveau.

Dat doen wij bijvoorbeeld door:

  • Vrouwenleiders, jongerenleiders en religieuze leiders te laten praten met de lokale politie om te proberen wederzijds begrip te creëren en politiegeweld te verminderen;
  • Religieuze leiders en organisaties op nationaal niveau in gesprek brengen met beleidsmakers, de overheid en andere stakeholders. Het doel hiervan is om beleid te bevorderen dat interreligieuze harmonie en respect versterkt.

Gerelateerd nieuws