Kenia is hard bezig een middeninkomensland te worden. Tegelijkertijd bevindt bijna een kwart van de bevolking zich in diepe armoede en deze groep wordt steeds groter. De economische winst is ongelijk verdeeld en zwakke groeperingen betalen de prijs. Vooral vrouwen, jongeren en vluchtelingen hebben een achterstandspositie. Sociale voorzieningen zijn er nauwelijks. Waar moet je als zwangere tienermoeder of arme oude vrouw dan terecht?

Onze aanpak

Mensen met een Missie werkt aan het creëren van mogelijkheden voor vrouwen, jongeren en vluchtelingen om weer een eigen bestaan op te bouwen. Wij helpen tienermoeders in de sloppenwijk van Kibera een opleiding te volgen, geven vluchtelingen een helpende hand en stimuleren vrouwen op het platteland om een eigen inkomen te verdienen. Verspreiding van HIV/aids wordt tegengegaan door vrouwen bij te staan en voor te lichten en vrouwen in Nakuru krijgen de kans om een beroepsopleiding te doen.

Resultaten

Met onze zogenaamde solidariteitsgroepen bereiken we 4.035 mensen per jaar. Indirect komen daar nog eens 300 bij. Vluchtelingen, vrouwen en jongeren met verschillende achtergronden bieden elkaar financiële steun. De groepen zorgen ervoor dat deze kwetsbare mensen elkaar blijvend ondersteunen en zij vreedzaam samenleven. Tegelijkertijd wordt hun eigenwaarde enorm verhoogd, omdat ze onafhankelijk raken door een eigen inkomen. Bovendien zijn de vrouwen beter bestand tegen zaken als HIV/aids en stellen zij zich daartegen weerbaar op. Er vinden ook pastorale bezoeken in ziekenhuizen plaats. Per jaar worden 26 zieken bezocht en ondersteunen we hen met voedsel.

Projecten

Bekijk alle projecten in

Geen berichten gevonden