Wat is er aan de hand in Indonesië?

Volgens een onderzoek dat de Wereldbank in 2017 publiceerde, werken meer dan 9 miljoen Indonesiërs in het buitenland. Dit aantal is ongeveer 7% van de totale Indonesische werkende bevolking. Deze arbeidsmigranten werken met name in Maleisië, Saudi Arabië en Taiwan. Door het hogere salaris dat ze in deze landen verdienen, leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan het bestrijden van armoede in hun thuisland.

Slachtoffers

Aan deze enorme stroom van arbeidsmigranten kleven echter ook nadelen. Vaak vertrekken ze zonder geldige papieren en duidelijke afspraken met hun werkgever. Ze vormen een zeer kwetsbare groep. Vrouwen en meisjes worden uitgebuit, als slaaf behandeld en gedwongen om bijvoorbeeld in de seksindustrie te werken. De lokale overheid slaagt er niet in om een effectieve strategie tegen vrouwenhandel te ontwikkelen. Daders worden zelden geïdentificeerd of berecht en slachtoffers krijgen nauwelijks steun.

Wat doen we in Indonesië?

Met name op de eilanden Flores en West-Timor, waar veel armoede heerst, besluiten mannen en vrouwen naar het buitenland te gaan om te werken. Deze mensen vormen een kwetsbare groep die gemakkelijk slachtoffer kan worden van mensenhandel. Mensen met een Missie zet zich daarom op verschillende manieren in om mensenhandel te voorkomen.

Dit doen we op het gebied van mensenhandel in Indonesië:

  • Aan vrouwen en meisjes die willen vertrekken, geven we voorlichting over de gevaren rondom mensenhandel. Waar moet je op letten als je in het buitenland wilt gaan werken? Welke papieren heb je nodig en hoe zorg je ervoor dat je veilig bent?
  • Met een netwerk van organisaties en instanties die zich in Indonesië tegen vrouwenhandel inzetten, is er lobby richting de overheid, zodat die ook zijn verantwoordelijkheid op zich neemt om door wetgeving en handhaving vrouwenhandel terug te dringen.
  • We vangen slachtoffers van mensenhandel op bij terugkomst.

Gerelateerd nieuws