Colombia kent een 50-jaar durend conflict tussen de overheid en de rebellenbeweging FARC. De armste en meest achtergestelde groep, de Afro-Colombianen, zijn onevenredig hard getroffen door het conflict. Velen van hen hebben hun grondgebied gedwongen moeten verlaten. Bovendien worden zij uitgesloten van besluitvormingsprocessen.

Onze aanpak

Mensen met een Missie traint Afro-Colombiaanse gemeenschappen zodat zij kunnen op effectieve en gelijkwaardige wijze kunnen participeren aan besluitvormingsprocessen. Lokaal ontwikkelde vredesplannen worden uitgevoerd, waarbij speciale aandacht voor gendergelijkheid is.

Resultaten

Gemeenschappen en hun leiders beschikken nu over meer kennis en begrijpelijke, gesystematiseerde informatie over bijvoorbeeld het vredesproces, volkstellingen en hun rechten. Leiders (ook vrouwen!) kunnen als woordvoerder van hun gemeenschap optreden en hun vredesplannen op overtuigende wijze formuleren.

Projecten

Bekijk alle projecten in Colombia

Afro-Colombianen versterken

Afro-Colombianen worden uitgebuit, onderdrukt en buitengesloten. Mensen met een Missie werkt aan het versterken en mondig maken van deze groep.

Colombia