Het conflict op het eiland Sulawesi heeft diepe littekens achtergelaten. Christenen en moslims wantrouwen elkaar. Een nieuw conflict ligt constant op de loer. Reden genoeg voor Lian Gogali om een school voor vrouwen op te richten. ‘Vrouwen zijn de sleutel naar vrede’, vindt zij.

Lian’s school staat in Poso, in het Noord-Oosten van Sulawesi. Dat is niet zomaar, want tussen 1998 en 2001 waren de dorpen in het midden van Sulawesi het toneel van grof geweld tussen christenen en moslims. Dat leidde tot tussen de 300 en 500 doden en honderden zwaargewonden. Meer dan 70.000 mensen durfden niet meer in Poso te blijven en sloegen op de vlucht.

Meer dan 70.000 mensen sloegen op de vlucht.

Vrouwen als bronnen van verzoening

In de vluchtelingenkampen werd Lian’s idee geboren. Lian Gogali is geboren in Poso, en studeerde theologie in Yogyakarta ten tijde van het conflict. Zij keerde terug naar haar geboortestreek en voerde vele gesprekken met de mensen in haar gemeenschap. Hoewel iedereen vreselijk had geleden, deelden veel vrouwen ook bemoedigende verhalen van samenhorigheid en respect. Mensen uit het christelijke kamp schoten moslims te hulp, en andersom. ‘Ik bleef aan die vrouwen denken,’ zegt Lian. ‘Eenmaal terug in Yogyakarta besefte ik dat zij de bronnen zijn van verzoening.’

In het vluchtelingenkamp schoten christenen en moslims elkaar te hulp.

Elkaars gebedshuizen bezoeken

Na haar studie keerde Lian terug naar Poso en richtte de Women School op. Vrouwen worden er getraind om open te staan voor andere godsdiensten en leefgewoonten. In de eerste fase van de training gaan de vrouwen in gesprek over elkaars geloof, rituelen en heilige boeken. Ze bezoeken elkaars gebedshuizen en maken er schoon. Lian Gogali ziet dat als de basis voor de training. ‘De vrouwen vertellen elkaar eerlijk de wederzijdse vooroordelen die ze hebben. Pas dan verdwijnt de angst.’

De vrouwen maken elkaars gebedshuizen schoon.

moslim christen vrouwen

De vrouwen vertellen welke vooroordelen ze hebben over elkaars religies

Als christen in moslimgebied werken

Asni (33 jaar) zat in één van de eerste groep die werd opgeleid, in 2010. Zij werd naar een islamitisch gebied gestuurd om de tweede groep vrouwen te begeleiden. Asni was allereerst huiverig, omdat zij zelf christen is. ‘Mijn moeder zei: we kunnen je beter nu zelf doodmaken dan je te laten vermoorden door hen. Maar het tegendeel bleek waar. En ik heb goede band gekregen met de moslimvrouwen. In plaats van ze te haten ga ik bij ze op bezoek en toon ik interesse.’

Asni kreeg een goede band met de moslimvrouwen.

Aanjagers van dialoog

De afgelopen jaren is er geen geweld meer geweest in Poso. Maar onderling wantrouwen blijft bestaan. Ook armoede, werkloosheid en corruptie kunnen elk moment leiden tot conflict. ‘Alle religieuze groepen moeten samenwerken om de harmonie te bewaren. Zo kunnen we ons samen sterk maken voor het oplossen van gezamenlijke problemen. In mijn ogen zijn vrouwen de beste aanjagers van de dialoog.’

Vrouwen zijn de beste aanjagers van dialoog tussen religies.

Mensen met een Missie steunt Lian Gogali’s initiatief sinds 2011. Ook steunen wij vrouwen die in praktijk willen brengen wat zij geleerd hebben op de Women School. Zo organiseerden zij een dialoog met de lokale regering over de huidige veiligheidssituatie. Honderd vrouwen uit vijftien verschillende dorpen namen hieraan deel.

Gerelateerde projecten

Vrouwen als aanjagers dialoog

Het conflict op het eiland Sulawesi heeft diepe littekens achtergelaten. Christenen en moslims wantrouwen elkaar. Een nieuw conflict ligt constant… Lees verder

Indonesië Samenwerking tussen religies

Vrouwenhandel bestrijden

Een beter leven en gouden bergen wordt hen beloofd. Al gauw blijkt echter dat zij in de handen van mensenhandelaren zijn gevallen.

Indonesië Vrouwenhandel