Mensen met een Missie ondersteunt mensen met een missie in 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mensen die zich inzetten tegen uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Onze aanpak is lokaal geleid en op geloof gebaseerd. Wij geloven dat echte verandering bij de basis begint en dat religie een krachtige bron kan zijn voor sociale transformatie. We richten ons specifiek op interreligieuze vredesopbouw, gendergelijkheid en inclusieve vredesopbouw.

Mensen met een Missie heeft katholieke missionaire wortels. Binnen de organisatie vind je mensen met een scherp oog voor anderen. Collega’s met nieuwsgierigheid. De organisatie bestaat uit drie afdelingen (Programma’s; Marketing & Communicatie; Finance & Operations) en in totaal 28 mensen.

Binnen het beleidskader Power of Voices van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zal Mensen met een Missie samen met 4 andere consortiumpartners en tientallen lokale partners een substantieel* 5-jarig programma uitvoeren om de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in zeven landen te bevorderen. Daarnaast zijn er nog andere programma’s met het Ministerie en andere externe organisatie.

Voor het project ‘Power of Voices – Freedom of Religion and Belief’ zoeken wij een

Project Controller (voltijds)

Doel functie

De project controller heeft adequate financiële ervaring om enerzijds de institutionele fondsenwervers financieel-technisch te adviseren en te ondersteunen bij de aanvragen en het opstellen van de budgetten conform donor eisen. Anderzijds monitort, adviseert en ondersteunt de project controller de programmaregisseurs bij het realiseren van de financiële doelstellingen van de projecten.

De controller stelt tijdig rapportages op en bewaakt en stuurt mede op de voortgang van het project (voor- en nacalculatie, voortgang in tijd, kansen en risico’s, evaluatie). Het is de taak van de project controller om, pro-actief, te zorgen voor een stabiele, sluitende en betrouwbare (financiële) weergave van het project. Eventuele afwijkingen vroegtijdig signaleert, analyseert en bespreekt met anderen om zo snel mogelijk te kunnen bijsturen. De project controller gaat graag de uitdaging aan om vanuit deze onafhankelijke rol anderen in staat te stellen keuzes te maken.

De project controller brengt vanuit eigen expertise de financieel-juridische kant naar voren. Dit vraagt van de project controller overzicht in het dynamische speelveld waarbinnen de functie is ingebed alsook de vereisten die vanuit verschillende donoren en regelgeving worden gesteld. De gesignaleerde kansen en bedreigingen worden, met rust en tact, adequaat en op programmatische wijze om gezet in gevraagde en ongevraagde adviezen.

De project controller heeft een digitale projectenadministratie Project Connect ter beschikking. Samen met een nog aan te trekken assistent project controller wordt er zorg gedragen voor een correcte invoer in deze administratie, waarin donorinformatie, partnerinformatie en informatie voor de organisatie in wordt vastgelegd. Daarbij is het essentieel dat de projectadministratie en de financiële administratie naadloos in elkaar overvloeien.

Organisatorische positie

De project controller krijgt leiding van de manager financiën en bedrijfsvoering. Samen met de administrateur, de assistent projectcontroller en de financieel medewerker vormen ze het team financiën. Het team financiën is verantwoordelijk voor het begeleiden en controleren van de financiële processen in Mensen met een Missie. De project controller heeft veelvuldig contact met de programma verantwoordelijken en ondersteunt hen bij financiële vraagstukken binnen de programma’s en projecten.

Resultaatgebieden

De project controller werkt binnen het team financiën aan een correcte en adequate financiële administratie en draagt mede zorgt voor het correct uitvoeren van de financiële procedures rondom projecten.

De project controller analyseert op financiële wijze de programma’s en signaleert knelpunten en komt met verbetervoorstellen.

Voor alle hieronder genoemde taken geldt dat er nauwe samenwerking en afstemming is met het team financiën, en in het bijzonder met de manager.

 • Beheren en bijhouden van de financiële projectadministratie in Project Connect;
 • Beheren, bewaken en opstellen van de financiën, de budgetten en de rapportages met betrekking tot programma’s en projecten;
 • Controleren of aan alle vastgestelde eisen (subsidie- en accountantvoorwaarden) is voldaan;
 • Het overzichtelijk en nauwkeurig opstellen en beheren van de financiële project dossiers;
 • Rapporteren over de financiën van programma’s en projecten (inclusief accountantscontroles);
 • Rapporteren over projectrisico’s;
 • Mede ontwikkelen van de jaarbegroting op basis van lopende en in ontwikkeling zijnde projectbegrotingen.

Kennis en vaardigheden

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Financiële kennis
 • Kennis van financiële pakketten, in het bijzonder Exact; Excel; gewenst Project Connect
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Sociaal vaardige teamwerker;
 • Identificatie met de identiteit en doelstellingen van Mensen met een Missie;
 • Zeer nauwkeurig werkend en in staat het eigen werk te controleren
 • Integer persoon, die in staat is informatie te wegen
 • Beheersing van de Nederlandse, Franse en de Engelse taal.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie in een boeiende en geïnspireerde organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Deze functie wordt aangeboden onder de voorwaarde dat de programma’s voor het project ‘Power of Voices – Freedom of Religion and Belief’ worden goedgekeurd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals ingediend. Als de programma’s niet worden goedgekeurd of worden gewijzigd, komt de functie mogelijk niet beschikbaar of wordt deze aangepast.

Reageren

Voor nadere informatie kun u contact opnemen met Gert Jan Geertsema, via telefoonnummer 06‑20255125.

Mail uw brief met cv vóór 10 januari a.s. naar sollicitatie@mensenmeteenmissie.nl

Op zoek naar dialoog en vrede werken wij samen met mensen en organisaties in 13 landen over de hele wereld. Zij vertegenwoordigen een breed scala aan etniciteiten, levensovertuigingen en religies. Daarom nemen wij graag mensen aan van verschillende achtergronden.

*Totale budget: € 37 miljoen

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.