Onze missie is een menswaardig bestaan voor iedereen

Mensen met een Missie is een organisatie voor internationale samenwerking. Wij ondersteunen mensen met een missie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die strijden tegen onrecht en uitsluiting. Samen met hen komen wij op voor de meest kwetsbaren en werken aan vrede en verzoening daar waar conflict heerst.  Onze aanpak is kleinschalig en lokaal, omdat wij geloven dat echte veranderingen van onderaf beginnen.

Echte veranderingen beginnen van onderaf

100-jarige traditie

Mensen met een Missie is een organisatie met historie en missionaire wortels. In de bijna 100 jaar van ons bestaan zijn we experts geworden in het oplossen van conflicten en het opbouwen van duurzame vrede op lokaal niveau. Onze missie is om het voor ieder mens mogelijk te maken zich te ontwikkelen. Wij focussen daarbij op de meest kwetsbaren en hebben speciale aandacht voor religieuze dynamiek. Onze steun is altijd voor de lange termijn, omdat wij weten dat dit de enige manier is om duurzame verandering te bewerkstelligen.